Vypovedanie PZP so vzormi

Nelámte si hlavu s tým čo a ako vyplniťPráve ste sa dozvedeli, že nejaký váš známy vypovedal jeho povinné zmluvné poistenie? Nie ste s tým vašim spokojný alebo už vaše vozidlo nebudete používať? V tomto článku si povieme presné dôvody, ktoré vám umožňujú podať žiadosť o zrušenie PZP, čo má taká žiadosť obsahovať, ale aj to, kde možno nájsť vzory žiadostí na jednotlivé dôvody výpovede. Všetky dôležité informácie vrátane vzorov na vypovedanie nájdete aj na tejto stránke, na ktorej si okrem iného môžete hneď aj porovnať ceny jednotlivých poskytovateľov poistenia na vaše vozidlo. Stačí kliknúť na odkaz a otvorí sa stránka.

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Na to, aby ste mohli podať výpoveď poistnej zmluvy, potrebujete konkrétny dôvod. Nemôžete ho vypovedať len preto, lebo to tak chcete. Pokiaľ vozidlo akéhokoľvek druhu plánujete legálne používať, je potrebné, aby malo platné povinné zmluvné poistenie. Za iných okolností by ste pri náhodnej cestnej kontrole vozidla policajnou hliadkou, mohli byť pokutovaný. Pokuta takéhoto typu sa môže pohybovať až v stovkách eur. Ak by ste chceli vaše súčasné zákonné poistenie zrušiť práve kvôli finančným dôvodom, rešpektujte to, že nepoistené vozidlo by ste nemali používať, pretože  sa môžete dostať do ešte horšej situácie. Pristúpme teda k jednotlivým dôvodom vypovedania PZP.

  1. z dôvodu riadneho ukončenia doby platnosti poistnej zmluvy

Možno ste nevedeli, že žiadosť o zrušenie PZP treba podať aj vtedy, ak sa vám blíži koniec platnosti aj oficiálne. V niektorých prípadoch totižto poisťovacie spoločnosti predlžujú poistné zmluvy automaticky a vo vašej schránke si nájdete len šek na zaplatenie poistného za ďalšie obdobie. Takýmto spôsobom vás obmedzujú a nenechajú vás si vybrať toho poskytovateľa, akého chcete. Ak ste však so svojom poisťovňou spokojný a  spôsob automatického predlženia vám vyhovuje aj napriek tomu, že nemusí ísť o najvýhodnejšiu cenovú ponuku, vypovedanie nie je potrebné. Zaujímavý je aj článok na tému čo musí poisťovateľ oznámiť poistníkovi najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia?

  1. z dôvodu likvidácie vozidla

Žiadosť o vypovedanie zmluvy podajte aj vtedy, ak vaše vozidlo bolo hocakým spôsobom zlikvidované. Aj sami prídete na to, že je zbytočne platiť za neexistujúcu vec. Ak vypovedanie prebieha kvôli zošrotovaniu vášho vozidla, na váš bankový účet vám bude doručená čiastka zodpovedajúca rozdielu poistného, ktoré ste celkové zaplatili a ktoré ste reálne využili. K žiadosti pripojte aj doklad o likvidácii vozidla.

  1. z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Nemenej akceptovaným dôvodom na odhlásenie PZP je aj to, ak vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie, pretože nespĺňa normové podmienky akéhokoľvek charakteru. V tomto prípade nemusí byť vozidlo hneď likvidované, ale pokým sa neopravia všetky chyby vozidla, ktoré bránia jeho legálnemu prevádzkovaniu, nemôžete resp. nemali by ste ho používať. Aj tu platí, že zvyšná suma z poistného vám bude spätne vyplatená. K žiadosti pridajte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  1. z dôvodu zmeny majiteľa vozidla

Máte v pláne vaše vozidlo predať? Prípadne darovať? Tak myslíte na to, že ukončenie poistenia pri darovaní/predaji auta alebo hociktorého iného vozidla je tiež relevantné, ba až nevyhnutné. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje vždy na meno majiteľa vozidla, takže je zbytočné platiť za vozidlo, ktoré už majiteľa zmenilo. Zvyšok z poistného vám bude opäť vrátený. K žiadosti o zrušenie zmluvy pri predaji auta alebo jeho darovaní, pripojte aj zmluvu o predaji / darovaní vozidla.

  1. z dôvodu krádeže vozidla

Výpoveď podajte rozhodne aj v tom prípade, ak vám bolo vozidlo odcudzené. Nečakajte, že vám zajtra alebo pozajtra zavolajú z polície a povedia, že vaše vozidlo bolo nájdené. Radšej si povinné zmluvné poistenie potom obnovíte, ako by ste mali platiť za chyby spôsobené zlodejom vášho vozidla. K žiadosti nezabudnite pripojiť oficiálny spis o krádeži vozidla.

  1. z iného dôvodu

Na ukončenie zmluvy môžete mať aj iné dôvody. Avšak každú žiadosť musíte odôvodniť. Dôvodom môže byť napríklad aj to, že ste si našli takého poskytovateľa poistenia, ktorý vám sprostredkuje poistenie za výhodnejšiu sumu. Ak si chcete overiť hneď, či máte to najvýhodnejšie poistenie na trhu alebo či existuje ešte niekto výhodnejší, neváhajte sa obrátiť na hore spomenutú stránku, ktorá vám zobrazí výsledky porovnania cien PZP do niekoľkých sekúnd po vypísaní jedného formulára.

Dbajte na základné veciVzor výpovede poistnej zmluvy

Každý a jeden vzor výpovede poistnej zmluvy z rôzneho vyššie uvedeného dôvodu môžete nájsť aj na internetovej stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na vyššie vyznačený výraz. Vašou jedinou úlohou bude už len do predloženej žiadosti dopísať vaše údaje. Ak by ste si však chceli žiadosť napísať sami, nezabudnite do nej zahrnúť nasledujúce informácie: vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresu spoločnosti, vec žiadosti (Vypovedanie PZP č., Žiadosť o zrušenie PZP č., Výpoveď poistnej zmluvy č. …), pričom nezabudnite aj hneď uviesť číslo danej poistnej zmluvy, dôvod na zrušenie povinného zmluvného poistenia vozidla, o aké vozidlo ide, číslo bankového účtu, miesto, dátum a vlastnoručný podpis.

Na vypovedanie vášho vozidla môžete aj niekoho notársky splnomocniť. To znamená, že sa už týmto úkonom nemusíte trápiť vy, ale niekto (koho ste splnomocnili) to za vás vybaví. Môžete ho uskutočniť osobne, telefonicky alebo písomne, pričom vašu žiadosť do spoločnosti odošlete alebo priamo zanesiete. Odporúča sa písomná žiadosť, pretože niektoré dôvody je potrebné dokladovať, čiže tak či onak, písomnú formu žiadosti budete potrebovať. Nebude potrebná v prípade, ak chcete do pobočky všetky doklady odnášať osobne.

Vypovedanie PZP nie je v dnešnej dobe nič nezvyčajné. Ak by ste pri formulácii žiadosti potrebovali pomoc, pripomíname, že vzory jednotlivých žiadostí môžete nájsť online. Ak však o výpovedi poistnej zmluvy potrebujete viac informácií, môžete kliknúť aj na tento anglický odkaz.

Pridaj komentár