Sme pôžičky, zoznámte sa s nami

Pôžička je pojem, s ktorým sa stretne každý z nás.Čo je to pôžička? Je to služba poskytovaná buď spoločnosťami alebo jednotlivcami a spočíva v tom, že vám nejaký subjekt požičia nejaký predmet za tej podmienky, že sa k nemu požičaný predmet vráti. V súčasnosti sa význam slova „pôžička“ skresal na finančný kontext, a teda v tomto ohľade hovoríme o úvere.

Úver vám môže byť poskytnutý bankovými alebo nebankovými subjektmi, ako aj jednotlivcom. Bežní ľudia inklinujú k bankovým inštitúciám, pretože nebankové v nich vzbudzujú značnú nedôveru. Nedôveru môžete zahodiť za hlavu, ak viete, že serióznosť každej spoločnosti si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Každá spoločnosť, ktorá sa nachádza na ich zozname, a teda na zozname licencovaných spoločností, je starostlivo preverovaná. To znamená, že to, čo vám ponúknu aj musia dodržať, pretože ináč by bolo vysoko sankcionovaní.

Rovnako platí, že nebankové spoločnosti už začínajú mať rovnaké podmienky ako bankové a už dávno neplatí, že všetky nebankovky sú úžernícke. „Zdrať z kože“ vás môžu, bohužiaľ, aj mnohými ospevované bankové spoločnosti.

S akými ďalšími pojmami sa môžete v súvislosti s pôžičkami stretnúť? O úvere sme si už povedali. Osoba alebo spoločnosť, ktorá vám úver poskytne sa nazýva veriteľ. Ten, kto úver čerpá a musí ho splácať sa nazýva dlžník. Ďalším často počutým pojmom je úroková sadzba alebo aj RPMN (ročná percentuálna miera nákladov). Obidva tieto čísla určujú, koľko z danej sumy preplatíte. Rozdiel je v tom, že RPMN je o niečo vyššie ako úrok, pretože v sebe zahŕňa aj úrok a iné poplatky s tým spojené.

Ako o ne požiadať?

Podľa toho, aký spôsob vám najviac vyhovuje alebo aký spôsob požiadania umožňuje vami vybraná pôžičková inštitúcia sa môžete stretnúť s online žiadosťou, telefonickou žiadosťou, sms žiadosťou alebo ak má daná spoločnosť pobočku, tak si môžete zvoliť priame stretnutie:

  1. priame stretnutie alebo spôsob „face to face“, kde zájdete priamo do pobočky spoločnosti a s pracovníkom sa dohodnete na podmienkach, prípadne vás oboznámi o produktoch, ktoré ich spoločnosť poskytuje a ktoré by vám najviac vyhovovali. Pri tomto spôsobe môžete využiť priamy kontakt na opýtanie sa všelijakých otázok.
  2. online žiadosť patrí k najčastejšie využívaným spôsobom žiadosti. Úvery cez internet majú tú výhodu, že o nich môžete požiadať z hocakého miesta, kde je prístup na internet a nemusíte sa nijako špeciálne pripravovať. Okrem toho sú online pôžičky výhodné v tom, že ponúkajú oveľa širší sortiment produktov : pre nezamestnaných, pred výplatou, bez registra, bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu. Väčšina nami zmienených produktov je poskytovaná výhradne nebankovými spoločnosťami. Niektoré online pôžičky budú na vašom účte už do 10 minút od schválenia.
  3. telefonická žiadosť patrí spolu s online žiadosťou k najrýchlejším spôsobom získania peňazí. Ak radšej telefonujete, než sa osobne stretávate, alebo než ovládate prácu s internetom, tak telefonická pôžička bude pre vás to pravé. Opäť sa môžete pracovníka priamo opýtať na všetko, čo vám v rámci danej chvíle vŕta v hlave.
  4. sms žiadosť je spomedzi všetkých najpomalšia. Pomalá je v spôsobe vypísania žiadosti, v spôsobe vyhotovenia žiadosti ako aj v rýchlosti odosielania peňazí žiadateľovi. Ak však peniaze nepotrebujete veľmi rýchlo a trpezlivosť je vašou silnou stránkou, sms pôžička môže byť pre vás vhodná aj preto, že k nej nepotrebujete prístup na internet.

Doba splatnosti

Doba splatnosti je termín alebo dátum, ktorý určuje, dokedy najneskôr máte danú sumu vrátiť. V prípade že ju do daného dátumu nevrátite, budete platiť pokutu buď v podobe zvýšeného úroku alebo v podobe jednorazového poplatku za omeškanie. Podľa doby splatnosti rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé pôžičky.

Krátkodobé pôžičky sú špecifickým typom pôžičkyKrátkodobé

Ako z názvu vyplýva, krátkodobé pôžičky budú mať krátku dobu splatnosti. V rámci nich rozlišujeme typy ihneď, rýchle prípadne sms. Aký je medzi nimi rozdiel?

ihneď: do 350 eur, bezúročne do 150 eur, splatnosť 5-31 dní s možnosťou predlženia; táto pôžička ihneď je vhodná pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na MD, pred výplatou, študentov… takisto je to vo väčšine prípadov bez registra, bez dokladovania príjmu či bez dokladovania účelu.

rýchla: do 6 000 eur, splatnosť do 84 mesiacov s možnosťou predlženia, v prípade vyššej sumy s dlhšou dobou splatnosti je odklad niekoľkých splátok bezplatný; pri nižších sumách je vhodná pre zamestnaných s nízkym príjmom, pri vyšších sumách je pravdepodobnosť dokladovania príjmu vyššia. Niektoré spoločnosti nenazerajú do registra a nepotrebujú dokladovanie účelu. Rovnako pri špeciálnych ponukách môžete natrafiť na akciu pre nezamestnaných.

sms: do 500 eur, splatnosť do 30 dní s možnosťou predlženia. Niektorí poskytovatelia skúmajú register a požadujú zamestnanie. Iní naopak nemajú žiadne náročne kritéria, len byť občanom SR. V porovnaní s ostatnými krátkodobými pôžičkami majú vyššie úroky, niektoré presahujú fixných 100 eur.

Dlhodobá/klasická

Klasická pôžička určená na splácanie aj niekoľko desaťročí. Poskytujú ju aj bankovky, aj nebankovky. Pri bankovkách však máte k dispozícii vyššiu sumu, hoci si kladie oveľa náročnejšie podmienky. Pri klasických máte k dispozícii niekoľkonásobný odklad splátok, ktorý samozrejme nemusíte využiť. Vyššie sumy nie sú poskytované nezamestnaným, ani pre ľudí s nízkym príjmom, prípadne nestabilnou prácou. Nazerajú do registra, niektoré žiadajú dokladovanie účelu a dokladovanie príjmu.

Špeciálne produkty

bez dokladovania príjmu: vhodná pre žiadateľov s nízkym príjmom, pre začínajúcich podnikateľov… Úver bez dokladovania príjmu je dostupná hlavne vďaka nebankovým spoločnostiam.

bez registra: vyhľadávaná najmä takými žiadateľmi, ktorí mali problémy so splácaním predchádzajúcej požičanej sumy a ocitli sa na zozname dlžníkov. Úver bez registra umožňujú hlavne nebankové subjekty.

Ľudia bez práce majú šancu získať pôžičku ovplyvnenú týmto významným faktorom podstatne negatívne.pre nezamestnaných: či ste mladý nezamestnaný, starší nezamestnaný, senior, dôchodca, žena na MD, študent… typ s označením pre nezamestnaných je to, čo si máte vyhľadať, ak potrebujete peniaze. Opäť ich poskytujú hlavne nebankové subjekty.

do výplaty: ste zamestnaný, ale každý výdavok navyše vám nabúra rozpočet? Úver do výplaty je to, čo bolo vytvorené práve pre vás. Produkt je poskytovaný hlavne nebankovými spoločnosťami.

bez dokladovania účelu: potrebujete peniaze na niečo, na čo by vám normálne nikto nepožičal? Bez dokladovania účelu vám zaručí, že nebudete musieť uvádzať, na čo peniaze potrebujete, prípadne na čo ste ich už minuli. Špeciálnym typom je americká pôžička.

Stručne sme vás oboznámili o tom, čo vám trh s pôžičkami ponúka. Ak by vám to predsa len bolo málo, skúste sa obrátiť na túto stránku.

Pridaj komentár