PZP: tabuľka cien

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, známe aj ako PZP, je základnou požiadavkou pre každého vlastníka vozidla. Ceny PZP sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu vozidla, roka výroby, počtu kilowattov motora a ďalších. Nasledujúca tabuľka predstavuje ukážkové ceny PZP pre rôzne typy vozidiel:

Poznámka: Nasledujúce ceny sú len ukážkou a môžu sa líšiť v závislosti od poisťovne a ďalších faktorov.

Typ vozidla Výkon (kW) Cena PZP (€)
Osobné auto do 50 kW 150
Osobné auto 51-100 kW 200
Osobné auto nad 100 kW 250
Motocykel do 25 kW 100
Motocykel 26-50 kW 150
Motocykel nad 50 kW 200
Prívesný vozík 50

Ako čítať tabuľku

Tabuľka je rozdelená do troch stĺpcov. Prvý stĺpec uvádza typ vozidla. Druhý stĺpec ukazuje výkon vozidla v kilowattoch. Tretí stĺpec potom uvádza cenu PZP v eurách.

PZP je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Ceny sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov. Vždy sa oplatí porovnať ceny medzi rôznymi poisťovňami, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku. Rovnako dôležité je mať na pamäti, že najlacnejšie PZP nemusí vždy poskytnúť najlepšie krytie. Vždy si prečítajte malé písmo a porozumiete podmienkam svojho poistenia.

Pridaj komentár