Porozumenie havarijnému poisteniu

Havarijné poistenie, známe aj ako poistenie motorových vozidiel proti škodám, je druhom poistenia, ktoré kryje škody na vašom vlastnom vozidle. Tento typ poistenia je dobrovoľný a poskytuje pokrytie nad rámec toho, čo poskytuje povinné zmluvné poistenie (PZP).

Ako funguje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje pokrytie pre rôzne typy škôd, ktoré môžu nastať na vašom vozidle. Medzi tieto škody môžu patriť:

 1. Škody spôsobené kolíziou.
 2. Škody v dôsledku krádeže.
 3. Škody spôsobené požiarom.
 4. Škody v dôsledku prírodných katastrof ako sú búrky alebo povodne.

Prečo zvážiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie môže byť cennou súčasťou vašej celkovej finančnej ochrany. Niektoré z dôvodov, prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie, zahŕňajú:

 1. Ochrana vašej investície: Váš automobil je dôležitou investíciou a havarijné poistenie môže pomôcť chrániť túto investíciu pred nečakanými udalosťami.
 2. Pokrytie nezabezpečeného PZP: Ak je škoda na vašom vozidle spôsobená inou osobou, ktorá nemá dostatočné poistenie, havarijné poistenie môže pokryť tieto náklady.
 3. Mier zabezpečenia: Havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj mysle v prípade, že sa niečo stane s vašim vozidlom.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou komplexnej ochrany vášho motorového vozidla. Kým PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie sa stará o škody na vašom vlastnom vozidle. Prvým krokom je porozumenie, ako havarijné poistenie funguje a čo kryje, aby ste mohli správne rozhodnúť o najlepšom pokrytí pre vaše potreby.

Ako si vybrať havarijné poistenie

Ak uvažujete o havarijnom poistení, je dôležité porozumieť, ako si vybrať ten správny plán. Nie všetky havarijné poistenia sú rovnaké a existujú rôzne faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere toho správneho pre vás.

 1. Porozumejte pokrytiu: Ako sme už spomínali, havarijné poistenie kryje široké spektrum rôznych typov škôd. Porozumienie tomu, čo konkrétny plán pokrýva, je kľúčové pri rozhodovaní, či je to správne pre vás.
 2. Porovnajte ceny: Ceny havarijných poistení sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane typu vozidla, ktoré poistíte, jeho veku a hodnoty, ako aj vašich vlastných skúseností ako vodiča.
 3. Pozrite sa na detaily: Mnohé havarijné poistenia obsahujú vylúčenia, ktoré by mohli ovplyvniť to, či budú určité typy škôd pokryté. Prečítajte si podmienky poistenia, aby ste pochopili, čo je a čo nie je pokryté.
 4. Zvážte svoje potreby: Ak máte starší model auta, ktorý nie je veľa hodný, môže byť havarijné poistenie menej dôležité. Na druhej strane, ak máte nové auto s vysokou hodnotou, môže byť havarijné poistenie cennou ochranou.

Voľba správneho havarijného poistenia je dôležitou súčasťou ochrany vašej investície do vášho vozidla. Porozumením pokrytia, porovnaním cien, pozorným prečítaním detailov a zvážením vašich individuálnych potrieb môžete nájsť plán, ktorý vám poskytne pokoj mysle a finančnú ochranu, ktorú potrebujete.

PZP: Prívesný vozík

Zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je základným krokom pred tým, než sa vydáte na cestu s prívesným vozíkom. Ako vlastník prívesu je potrebné pochopiť, ako PZP pre prívesné vozidlá funguje, a ako môže ovplyvniť vašu finančnú zodpovednosť v prípade nehody.

Povinnosti majiteľa prívesu

Podľa zákona musí byť každé prívesné vozidlo poistené PZP. To znamená, že v prípade škody spôsobenej prívesom na ceste, poisťovňa pokryje finančné náklady súvisiace so škodou. Vlastník prívesu je povinný:

 1. Zabezpečiť platné PZP pre prívesné vozidlo.
 2. V prípade nehody poskytnúť všetky potrebné informácie poisťovni.
 3. Dodržiavať všetky zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej prevádzky prívesného vozidla.

Určenie ceny PZP pre príves

Cena PZP pre prívesné vozidlo je určená na základe niekoľkých faktorov. Zvyčajne sa cena PZP pre prívesné vozidlo pohybuje v nižšom cenovom rozmedzí v porovnaní s PZP pre motorové vozidlo. Niektoré z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP pre príves, zahŕňajú:

 1. Typ prívesu: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od typu prívesu. Napríklad PZP pre príves na prepravu lodí môže byť vyššia v porovnaní s PZP pre príves na prepravu nákladu.
 2. Hmotnosť prívesu: Ťažšie prívesy môžu spôsobiť väčšie škody v prípade nehody, čo sa môže odraziť na vyššej cene PZP.
 3. Poisťovňa: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi rôznymi poisťovňami. Preto je dôležité porovnať ceny medzi rôznymi poisťovňami, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku.

Zabezpečenie platného PZP pre prívesné vozidlo je základnou povinnosťou každého majiteľa prívesu. Ceny PZP sa môžu líšiť na základe rôznych faktorov, vrátane typu prívesu, jeho hmotnosti a výberu poisťovne. Majitelia prívesov by mali vždy porovnávať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby získali najlepšiu možnú ponuku PZP.

PZP: tabuľka cien

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, známe aj ako PZP, je základnou požiadavkou pre každého vlastníka vozidla. Ceny PZP sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu vozidla, roka výroby, počtu kilowattov motora a ďalších. Nasledujúca tabuľka predstavuje ukážkové ceny PZP pre rôzne typy vozidiel:

Poznámka: Nasledujúce ceny sú len ukážkou a môžu sa líšiť v závislosti od poisťovne a ďalších faktorov.

Typ vozidla Výkon (kW) Cena PZP (€)
Osobné auto do 50 kW 150
Osobné auto 51-100 kW 200
Osobné auto nad 100 kW 250
Motocykel do 25 kW 100
Motocykel 26-50 kW 150
Motocykel nad 50 kW 200
Prívesný vozík 50

Ako čítať tabuľku

Tabuľka je rozdelená do troch stĺpcov. Prvý stĺpec uvádza typ vozidla. Druhý stĺpec ukazuje výkon vozidla v kilowattoch. Tretí stĺpec potom uvádza cenu PZP v eurách.

PZP je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Ceny sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov. Vždy sa oplatí porovnať ceny medzi rôznymi poisťovňami, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku. Rovnako dôležité je mať na pamäti, že najlacnejšie PZP nemusí vždy poskytnúť najlepšie krytie. Vždy si prečítajte malé písmo a porozumiete podmienkam svojho poistenia.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle

Keď si kúpite motocykel, jednou z prvých vecí, na ktoré by ste nemali zabudnúť, je povinné zmluvné poistenie, alebo skrátene PZP. Či už je to pre váš nový skúter alebo starší model motorky, PZP je základným krokom k legálnemu a bezpečnému jazdeniu na slovenských cestách.

Význam PZP pre motocykle

Podobne ako pri automobiloch, aj pri motocykloch je PZP povinné. Táto poistka pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť na cestách iným účastníkom premávky. Bez platného PZP by ste v prípade nehody museli pokryť všetky náklady na opravu škôd z vlastného vrecka.

Ako vypočítať cenu PZP pre motocykel

Pri výpočte PZP pre motorky sa berie do úvahy niekoľko faktorov:

 1. Typ motocykla: Cena PZP môže byť vyššia pre športové motorky v porovnaní s mestskými skútrami, pretože sú často spojené s vyšším rizikom nehôd.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči a tí s kratšími jazdnými skúsenosťami môžu očakávať vyššie ceny PZP.
 3. Kubatúra motocykla: Motorky s vyššou kubatúrou sú často spojené s vyššími rizikami, a preto môžu mať vyššie ceny PZP.

Získanie PZP pre motocykel

Získanie PZP pre motorku je rovnako jednoduché ako pre automobil. Po získaní potrebných informácií môžete kontaktovať poisťovňu priamo alebo využiť online kalkulačku na výpočet ceny PZP. Po uzavretí zmluvy budete mať pokoj v duši, že ste pripravení vyraziť na cesty so svojou motorkou alebo skútrom bez obáv z finančných dôsledkov v prípade nehody.

Porovnanie PZP pre motocykel

Porovnanie ponúk PZP pre váš motocykel môže byť výhodné. Rozdiely v cenách a pokrytí medzi poisťovňami môžu byť značné. Ako sme už uviedli, mnohé faktory môžu ovplyvniť cenu PZP, takže sa oplatí venovať čas na porovnanie rôznych ponúk.

V dnešnej dobe existujú online nástroje a webové stránky, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho porovnať ponuky PZP od rôznych poisťovní. Stačí zadať potrebné údaje o sebe a o svojom motocykle a dostanete prehľad dostupných ponúk.

Zmeny v PZP

Je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek zmeny vo vašom živote alebo v používaní vášho motocykla by mali byť oznámené vašej poisťovni. Takéto zmeny môžu zahŕňať, ale nie sú na to obmedzené:

 1. Zmenu adresy: Ak sa presuniete na iné miesto, môže to ovplyvniť cenu vášho PZP.
 2. Zmenu vodiča: Ak bude váš motocykel využívaný iným vodičom, musíte to nahlásiť vašej poisťovni.
 3. Zmenu motocykla: Ak vymeníte alebo upgradujete svoj motocykel, môže to tiež ovplyvniť cenu PZP.

PZP pre motocykel je dôležitou súčasťou bezpečnej jazdy. Bez neho by ste mohli čeliť značným finančným ťažkostiam v prípade nehody. Vždy porovnajte ceny a pokrytie medzi rôznymi poisťovňami, aby ste si boli istí, že dostávate najlepšiu možnú ponuku. Vždy oznámte všetky relevantné zmeny svojej poisťovni, aby bola vaša poistka aktuálna a platná.

Využitie PZP kalkulačky pri výpočte ceny poistky

Zistiť presnú cenu povinného zmluvného poistenia (PZP) je pre vodičov často náročný úkol. Našťastie, vďaka moderným technológiám a internetu máme k dispozícii online PZP kalkulačky, ktoré nám umožňujú rýchly a presný výpočet PZP.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vodičom umožňuje získať odhadovanú cenu PZP na základe špecifických údajov o ich vozidle a vodičských skúsenostiach. Kalkulačka využíva algoritmy a dáta z databáz poisťovní, aby poskytla presný a aktualizovaný výpočet ceny PZP.

Ako funguje PZP kalkulačka?

 1. Vloženie informácií: Do kalkulačky vložíte požadované informácie, ktoré môžu zahŕňať typ vozidla, jeho výkon v kW, rok výroby, počet najazdených kilometrov, vek a skúsenosti vodiča, a ďalšie.
 2. Výpočet PZP: Po vložení informácií kalkulačka vykoná výpočet PZP. Výsledok je založený na špecifických kritériách a rizikových faktoroch, ktoré poisťovne používajú pri stanovení ceny poistky.
 3. Porovnanie ponúk: Niektoré PZP kalkulačky tiež umožňujú porovnanie PZP cien od rôznych poisťovní, takže si môžete vybrať najlepšiu ponuku.

Prečo používať PZP kalkulačku?

Použitie PZP kalkulačky prináša niekoľko výhod. Prvou je pohodlnosť a rýchlosť výpočtu PZP. Nemusíte navštíviť fyzické pobočky poisťovní alebo volať ich zákaznícku podporu, všetko môžete vykonať online. Ďalšou výhodou je transparentnosť a možnosť porovnať ceny od rôznych poisťovní.

PZP kalkulačka je cenným pomocníkom pri hľadaní najlepšieho PZP. S jej pomocou môžete získať rýchly a presný výpočet PZP, ktorý vám umožní ušetriť čas i peniaze. Vždy však nezabúdajte, že finálnu cenu PZP určuje poisťovňa na základe konkrétnej poistnej zmluvy.

Použitie PZP kalkulačky

Ak ste sa rozhodli použiť PZP kalkulačku, máme pre vás pár tipov, ako na to:

 1. Presné informácie: Pri vkladaní informácií do kalkulačky buďte čo najpresnejší. Údaje ako rok výroby vozidla, počet najazdených kilometrov, výkon vozidla a vodičské skúsenosti môžu výrazne ovplyvniť výpočet PZP.
 2. Porovnávanie ponúk: Využite možnosť porovnania ponúk od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete nájsť najlepšiu ponuku pre vaše konkrétne potreby.
 3. Dôkladné prečítanie podmienok: Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétnu ponuku, dôkladne si prečítajte jej podmienky. Skontrolujte, či poistka pokrýva všetky situácie, ktoré by mohli nastať, a či vám vyhovujú podmienky platenia poistného.

Čo ďalej po výpočte PZP?

Po použití PZP kalkulačky a získaní výsledku máte na výber dve možnosti:

 1. Zakúpenie PZP online: Mnohé poisťovne umožňujú zakúpiť PZP priamo online. Stačí vyplniť potrebné údaje, zaplatiť poistné a dostanete elektronickú potvrdenku o poistení.
 2. Kontaktovanie poisťovne: Ak máte dodatočné otázky alebo požiadavky, môžete kontaktovať poisťovňu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Môžete tak urobiť aj v prípade, ak preferujete osobný kontakt a chcete PZP uzavrieť na pobočke poisťovne.

Vždy si však uvedomujte, že PZP kalkulačka poskytuje len odhad a finálnu cenu poistky určuje poisťovňa.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

Pri výbere poistenia pre váš automobil je dôležité zohľadniť nielen úroveň krytia, ale aj cenu. Tento článok vám pomôže nájsť najlacnejšie poistenie zodpovednosti z nehôd (PZP) dostupné na trhu.

Porovnanie poisťovní

 1. Online porovnanie: Tieto nástroje sú skvelé pre rýchle a jednoduché porovnanie PZP cien medzi rôznymi poisťovňami. Stačí zadať niekoľko základných informácií o vašom vozidle a vodičovi, a nástroj vám poskytne ceny od rôznych spoločností.
 2. Priame kontaktovanie poisťovní: Môžete sa tiež rozhodnúť kontaktovať poisťovne priamo. Niektoré poisťovne môžu ponúknuť špeciálne zľavy, ktoré nie sú zahrnuté v online porovnávačoch.

Zohľadnenie faktorov ovplyvňujúcich cenu

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité brať do úvahy rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia. Medzi tieto faktory patrí:

 1. Typ vozidla: Typ, vek a hodnota vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Vo všeobecnosti platí, že drahšie alebo výkonnejšie vozidlá môžu mať vyššie poistné.
 2. História vodiča: Vaša jazdecká a poistná história môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Ak máte históriu bez nehôd a bez poistných udalostí, môžete získať nižšie poistné.
 3. Miesto bydliska: Váš byt alebo dom môže tiež ovplyvniť cenu poistenia. Niektoré oblasti môžu byť považované za rizikovejšie, čo môže zvýšiť cenu poistenia.

Dôležitosť zliav

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dobré byť vždy na pozore pre rôzne zľavy. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre rôzne skupiny, ako sú študenti, dôchodcovia, alebo vodiči s bezúhonnou jazdeckou históriou. Nezabudnite sa opýtať svojej poisťovne, aké zľavy ponúkajú.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť časovo náročné, ale je to čas dobre strávený. Pamätajte, že najlacnejšie PZP nemusí byť vždy to najlepšie pre vás, takže je dôležité zvážiť aj úroveň krytia a kvalitu služby. S trochou času a výskumu môžete nájsť PZP, ktoré je lacné a zároveň splňuje vaše požiadavky.

Ďalšie tipy na získanie najlacnejšieho PZP

Pokiaľ sa snažíte znížiť náklady na PZP, tu je niekoľko ďalších tipov:

Voliteľné krytie

Pokiaľ máte staršie auto, ktoré nie je veľmi cenné, možno budete chcieť zvážiť, či naozaj potrebujete komplexné krytie. Samozrejme, vždy musíte mať PZP, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale možno zistíte, že nemusíte mať krytie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle, pokiaľ by ste boli ochotní pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla sami.

Zvýšenie poistnej suma

Môžete tiež zvážiť zvýšenie poistnej sumy. Toto je suma peňazí, ktorú budete musieť zaplatiť v prípade poistnej udalosti, skôr než poisťovňa začne platiť. Zvýšenie tejto sumy môže znížiť vaše mesačné alebo ročné platby za PZP.

Znižovanie rizika

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete znížiť svoje riziko z pohľadu poisťovne. Napríklad môžete zabezpečiť auto alarmom alebo ho parkovať v garáži počas noci. Taktiež môžete absolvovať defenzívne vodičské kurzy, ktoré môžu dokázať, že ste bezpečný vodič.

Získanie najlacnejšieho PZP je často otázkou vyváženosti medzi dostatočným krytím a nákladmi. Vždy je dobré porovnávať rôzne ponuky a vždy sa pýtať na dostupné zľavy. V neposlednom rade je dôležité byť bezpečným vodičom a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali riziko nehody. Vždy si pamätajte, že najdôležitejšie je mať pokoj v mysli, že v prípade nehody budete mať dostatočné krytie.

Porovnanie PZP: Prečo je dôležité?

Porovnanie PZP je kľúčovým krokom v procese výberu poistky pre vaše vozidlo. Dôvody, prečo by ste mali porovnať ponuky PZP, sú nasledovné:

 1. Ušetriť peniaze: Porovnanie PZP vám môže pomôcť nájsť najlacnejšiu ponuku na trhu a ušetriť peniaze.
 2. Nájsť najlepšie pokrytie: Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne úrovne pokrytia. Porovnaním môžete zistiť, ktoré pokrytie je najlepšie pre vaše potreby.
 3. Porovnať služby zákazníkom: Spokojnosť zákazníkov je dôležitá pri výbere poisťovne. Porovnanie vám umožní zistiť, ktorá spoločnosť má najlepšie hodnotenie v oblasti zákazníckych služieb.

Ako porovnať PZP

Porovnanie PZP môže byť jednoduché, ak sledujete tieto kroky:

 1. Zbierka citátov: Prvým krokom je získať citáty od rôznych poisťovní. Môžete to urobiť online alebo telefonicky.
 2. Porovnajte ceny: Pozrite sa na cenu každej poistky a zistite, ktorá ponuka je najlacnejšia.
 3. Porovnajte pokrytie: Zistite, aké typy škôd sú pokryté v každej poistke a rozhodnite sa, ktorá ponuka najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 4. Porovnajte hodnotenia zákazníkov: Prečítajte si recenzie od ostatných zákazníkov a zistite, ktorá poisťovňa má najlepšie hodnotenie.

Porovnanie PZP je dôležitým krokom pri výbere poistky pre vaše vozidlo. Nezabudnite, že najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšie. Dôležité je brať do úvahy aj úroveň pokrytia a hodnotenie zákazníckych služieb.

Pozor na skryté poplatky

Pri PZP porovnaní sa zamerajte nielen na cenu a úroveň krytia, ale aj na skryté poplatky a podmienky. Niektoré poisťovne môžu napríklad účtovať poplatky za predčasné ukončenie poistenia alebo za zmenu údajov v poistnej zmluve. Je dôležité si prečítať drobné písmo a pochopiť všetky podmienky poistenia, než sa rozhodnete.

Rozhodovanie na základe vlastných potrieb

Každý vodič a vozidlo má svoje vlastné špecifické poistné potreby. Preto je dôležité pre PZP porovnanie brať do úvahy nielen cenu, ale aj to, či poistka pokrýva všetko, čo potrebujete. Ak napríklad často cestujete do zahraničia autom, mohlo by pre vás byť dôležité, aby vaše PZP pokrývalo aj asistenčné služby v zahraničí.

Porovnanie online

Existuje mnoho webových stránok, ktoré vám umožnia porovnať ponuky PZP. Tieto stránky vám môžu pomôcť získať rýchly prehľad o cenách a pokrytí, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne. Avšak, nezabúdajte, že nie všetky poisťovne sú zastúpené na týchto stránkach, a pre najkomplexnejší prehľad je vždy dobré navštíviť stránky jednotlivých poisťovní.

Porovnanie PZP môže byť účinným spôsobom, ako ušetriť peniaze a nájsť poistku, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Nezabudnite však, že najdôležitejšie je nájsť poistku, ktorá vám poskytuje potrebnú ochranu, a nie len tú najlacnejšiu.

Dôležitosť hodnotenia spokojnosti klientov

Hoci cena a úroveň krytia sú dôležité faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy pri porovnávaní PZP, je tiež dôležité zohľadniť spokojnosť iných klientov. Pozrite sa na recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne riešia poistné udalosti a akú majú kvalitu zákazníckeho servisu.

Zohľadnenie bonusov a zliav

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy za rôzne veci, ako napríklad za dlhodobé bezúhonné vedenie vozidla, za kombináciu viacerých druhov poistení alebo za elektronické podpísanie zmluvy. Pre porovnanie PZP je dobré tieto faktory zohľadniť, pretože môžu významne ovplyvniť konečnú cenu poistenia.

Opatrnosť pri porovnávaní ceny

Pamätajte, že pri porovnávaní ceny PZP je dôležité porovnávať rovnaké úrovne krytia a rovnaké podmienky. Cena poistenia môže byť nižšia, ale môže ponúkať nižšiu úroveň krytia alebo môže obsahovať vysoké spoluúčasti.

Porovnanie PZP je komplexný proces, ktorý vyžaduje zohľadnenie mnohých rôznych faktorov. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi cenou, úrovňou krytia a spokojnosťou s poisťovňou. Dúfam, že tento článok vám pomôže lepšie porozumieť, na čo by ste mali pri porovnávaní PZP dbať.

Hypokalkulačka ako pomôcka na výpočet splátky

Takto si dokážete vypočítať splátkyDrvivá väčšina Slovákov je odkázaná na vyššiu finančnú pomoc, ak sa chcú pustiť do niečoho veľkého, ako je napríklad stavba domu. A tak sa všetci snažíme nájsť čo najlepšiu a najvýhodnejšiu možnosť pre nás, aby sme boli po výbere takéhoto produktu, čo najmenej stratový. S vyhľadávaním a výpočtom vám vie dokonale, rýchlo a hlavne bezplatne pomôcť hypokalkulačka, ktorá je dostupná napríklad aj na jednej špecializovanej stránke. V tomto článku sa tomuto nástroju povenujeme detailnejšie.

Ako funguje?

Hypokalkulačka funguje na veľmi jednoduchom princípe. Stačí do nej zadať vaše kritériá a tá vám podľa nich urobí automaticky výpočet, kde budú zobrazené presné číselné vyhodnotenia údajov, akými sú požičaná suma, doba splácania, výška mesačnej splátky vrátane úrokov, výška úrokovej sadzby či celková preplatená suma. Okrem toho, ak si tento nástroj vyskúšate na vyššie uvedenej stránke, môžete ušetriť až hodiny času, pretože obsahuje porovnanie viacerých ponúk z rôznych spoločností, na základe ktorého si môžete hneď aj o nejakú ponuku požiadať.

Rýchlosť a presnosť výpočtu online

Ako sme už vyššie naznačili, hypokalkulačka je charakteristická tým, že vám zobrazí presné číselné vyjadrenia rôznych dôležitých údajov, ktoré sú pri výbere vhodného finančného produktu relevantné. Všetky budú prehľadne zobrazené, takže si nemusíte nič nabok zapisovať. Iné by to bolo, ak by ste chceli kalkulovať osobne a všetky ponuky si zisťovať v pobočkách jednotlivých spoločností. Nebolo by to len pomalé, ale aj neefektívne. Kým by ste skončili s prieskum všetkých dostupných ponúk, možno tie, čo boli na začiatku, sa už dávno zmenili.

Neriskujte, že prepásnete najvýhodnejšiu ponuku a urobte si výpočet ceny hypotéky pomocou hypokalkulačky online. Nebude to trvať hodiny, ale len niekoľko sekúnd. Celé to prebehne v pohodlí vášho domova, nebudú potrebné žiadne osobné stretnutia ani návštevy pobočiek. Táto fáza môže nastať až vtedy, ak o nejaký produkt požiadate.

Ktoré údaje treba zadať pre najpresnejší výsledok?Čo zadať?

Ak si chcete urobiť výpočet splátky hypotéky, hapokalkulačka bude od vás potrebovať štyri nasledujúce údaje. Predtým ešte uvedieme ďalšie pozitívum tohto nástroja na danej stránke, že vám nevypočíta len jednu ponuku, ale hneď viacero. Takže najprv je nutné zadať sumu, ktorú potrebujete. Pri hypotéke to môže byť od nejakých 3 000 až po 200 000 eur.

Uviesť treba aj dobu, počas ktorej budete splácať. Minimum sú v tomto prípade 3 roky  a maximum je 30 rokov. Samozrejme doba splácania závisí aj od žiadanej sumy. Majte na pamäti, že čím dlhšie niečo splácate, tým viac preplatíte. Ale keď sa ináč nedá, tak sa nedá.

Ďalším nevyhnutne zadaným údajom je doba fixácie. Ako asi mnohí viete, tak tá určuje dobu, počas ktorej bude váš úrok nemenné. Keďže sú v súčasnosti jeho hodnoty na historickom minime, odporúča sa ho zadať, veď pomôcť to môže jedine vám. Samozrejme nie je to povinné, a finančnú pomoc môžete dostať aj keď ju budete chcieť bez fixácie. Podľa toho, čo označíte, vám hypokalkulačka vypočíta podrobnejšie ponuky.

Poslednou povinne vyplniteľnou položkou je výška hodnoty založenej nehnuteľnosti. Keďže nie je tajomstvom, že pri vysokých sumách a zvlášť pri hypotékach, je potrebné ručiť nehnuteľnosťou, hoci aj tou, ktorá ešte nie je ani postavená, táto položka by vás nemala zaskočiť. Pre výpočet hypotéky a jej splátky je veľmi dôležitá preto, lebo aj na základe jej hodnoty sa pohybuje suma, ktorú vám sú jednotlivé spoločnosti ochotné požičať. V prípade hypoték je to maximálne 70% sumy zo založenej nehnuteľnosti, pričom za zmienku stojí aj to, že použiť ich môžete jedine na hrubú stavbu. To znamená, nie na nábytok, nie na elektroniku atď. Ak by ste však potrebovali pokryť všetky náklady, lepším variantom pre vás bude spotrebný úver, ktorý rovnako nájdete vo výpočte hypokalkulačky, a spoznáte ho podľa toho, že krytie sumy bude vyššie ako 70% LTV.

Keďže je tento výpočet hypotéky nezáväzný, jednotlivé údaje si môžete nastavovať tak, ako chcete, až dokým vám nevyjdú také hodnoty, ktoré vám sú prijateľné. O výhodnú ponuku môžete priamo z výpočtu požiadať. Chceli by sme zdôrazniť aj to, že hypokalkučka je 100% bezplatná a jej údaje sú pravidelne aktualizované, takže to, že by daná ponuka bola neaktuálna resp. s priepastnými číselnými rozdielmi voči súčasnosti, je prakticky nemožné.

To, že hypokalkulačka je skutočne pre výpočet splátky hypotéky nápomocná, vám dokazuje nielen náš článok alebo stránka, ale aj iný nezávislý článok, ku ktorému sa dostanete kliknutím tu.

Je refinancovanie úveru vždy výhodné?

Prefinancujte Váš úver a získajte výhodnejší úrokKonsolidácia úverov, prefinancovanie úveru alebo aj konsolidačná pôžička je úplne to isté ako refinancovanie úveru. Konsolidačná pôžička bola vyvinutá v snahe pomôcť takým ľuďom, ktorí si boli nútení vziať viacero úverov či už z jednej alebo viacerých bankových / nebankových spoločností. Pýtate sa ako im dokáže pomôcť? Jednoducho. Má za úlohu splatiť všetky vaše súčasné pôžičky, aby ste nemuseli zbytočne preplácať či už na ich úrokoch alebo na celkovej dobe splácania. Teda spojí vaše existujúce pôžičky do jednej, s lepším úrokom, s lepšími splátkami (hlavne s jednou mesačnou splátkou) a kratšou dobou splatnosti (k jednému dňu v mesiaci). To znamená, že si už nemusíte pamätať, akej spoločnosti koľko dlžíte, koľko mesačne splácate a k akému dátumu splácate všetky vaše od seba nezávislé pôžičky. Samozrejme nie vždy sa refinancovanie úveru oplatí. Kedy sa oplatí a kedy už nie, si povieme neskôr. Najskôr si však predstavme tých, ktorí tento produkt ponúkajú.

Kto ponúka prefinancovanie úveru?

Prefinancovanie úveru je dostupné aj na stránke, ktorá vám ušetrí váš čas tým, že nemusíte hľadať po jednom, kto ponúka túto službu a kto už nie, ale všetkých serióznych a výhodných sprostredkovateľov máte na jednom mieste.

Vo všeobecnosti je konsolidácia úverov ponúkaná bankovými ako aj nebankovými spoločnosťami. Či už sa rozhodnete pre Zuno refinancovanie alebo pre slsp (so Slovenskou sporiteľňou) , vub, pre Prima banku alebo Poštovú banku, nezabudnite na to, že tento finančný produkt vám má pomôcť a nie priťažiť.

Konsolidácia úverov je väčšinou istejšia v prípade bankových spoločností, pretože sa mnohokrát vnímajú ako dôveryhodnejšie a nie je tajomstvom, že svojim zákazníkom ponúkajú aj lepšie / výhodnejšie úrokové sadzby. S Poštovou bankou vám dokonca dokáže znížiť mesačné splátky až o 55 eur (samozrejme závisí to od vašich súčasných splátok), čo by ročne predstavovalo úsporu až 660 eur!

Vo veľa prípadoch je konsolidačná pôžička veľmi výhodnáKedy sa rozhodnúť pre refinancovanie úverov?

Možno patríte k skupine tých ľudí, ktorí dlžníkmi viacerých pôžičiek a myslia si, že konsolidačná pôžička bude pre nich to najlepšie. No nemusí to byť celkom tak. Konsolidácia úverov nie je vždy výhodná. To, čo musíte urobiť predtým, ako sa do refinancovania vrhnete, je dobre si prepočítať straty a úspory v prípade konsolidácie úverov a v prípade ponechania si vašich súčasných úverov v rovnakom stave.

Refinancovanie úveru sa oplatí v tom prípade, ak sa blíži doba konca fixácie vašej pôžičky alebo tesne po ukončení tejto doby. Samozrejme je náročne vystihnúť koniec doby fixácie u všetkých pôžičiek naraz. Preto sú dôležité porovnania úverov pred konsolidáciou pôžičky, po nej a prípadne aj bez nej. Prečo nie je vždy vhodné? Pretože pred ukončením / po ukončení doby fixácie vám banka, u ktorej máte dlh zašle ponuku s novým návrhom úroku na dobu fixácie. Tento návrh môžete buď prijať alebo odmietnuť, a v tom prípade sa rozhodnúť pre refinancovanie pôžičky.

Refinancovanie pôžičky vám nemusí požičať len takú sumu, akú potrebujete na vrátenie vašich existujúcich pôžičiek. Bez problémov vám poskytovateľ požičia aj o niečo viac, aby ste mali aj na nejaké vlastné míňanie, ak si bude istý, že danú konsolidačnú pôžičku budete schopný splácať.

Na čo si dať pozor pri konsolidácii úverov?

Ako sme už spomenuli vyššie, konsolidácia úverov nemusí byť to najšťastnejšie riešenie, hlavne keď si uvedomíte, že konsolidovať znamená počítať aj s inými poplatkami ako len s výškou úroku, s ročnou percentuálnou mierou nákladov, výškou splátky alebo dobou splácania. Celkové výdavky sa pri prefinancovaní úveru môžu navýšiť o nasledujúce položky:

 1. poplatok za poskytnutie: tento poplatok je vyznačený v desatinách percentách, no keď predpokladáme, že refinancovanie úveru splatí viacero pôžičiek a ich celkový súčet môže byť vysoký, tak aj tento poplatok sa môže pohybovať v stovkách eur. Nebudeme vyzdvihovať len negatíva, a preto sa je treba zmieniť o tom, že niektoré spoločnosti už poplatok za poskytnutie zrušili.
 2. poplatok za oficiálne vyčíslenie dlhu v starej banke: každý poskytovateľ si určuje vlastné tarify. Vo všeobecnosti sa tento poplatok pohybuje od 7 do 120 eur.
 3. poplatok za vydanie súhlasu so zápisom záložného práva: tento poplatok môžeme vyčísliť na sumu od 15 do 125 eur
 4. poplatok za vykonanie znaleckého posudku o založenej nehnuteľnosti: je viac ako isté, že znalecký posudok tohto typu ste už pri predchádzajúcich pôžičkách museli zaplatiť. Avšak ak ide o posudok starý niekoľko rokov, poskytovateľ konsolidačnej pôžičky je oprávnený vás požiadať o nové vykonanie znaleckého posudku. Tento môže presahovať aj 100 eur.

Ak vám konsolidačná pôžička a otázky s ňou spojené stále „vŕtajú“ v hlave, odporúčame vám aj túto stránku, v ktorej by ste mohli nájsť odpovede na všetky vaše iné otázky.

Nebankové pôžičky, pomoc pre Vašu peňaženku

Nebankové spoločnosti poskytuju mnohokrát veľmi priaznivé podmienky pre žiadateľov pôžičiekPrievan v peňaženke stále mám, …“, znejú slová populárnej piesne od skupiny Team a presne v tomto duchu si môžu vyspevovať na Slovensku desiatky ľudí hlavne v období pred výplatou. Je jasné, že takáto situácia nie je v ničom príjemná a každý sa snaží hľadať riešenia, ktorými by sa finančné suchoty pred výplatou dali vyriešiť. Mnohí Slováci našli odpoveď na svoju finančnú otázku v nebankových pôžičkách. Pokiaľ aj vy máte pravidelne problém udržať rodinný rozpočet v plusových číslach, ale zároveň nemáte dôveru v nebankové spoločnosti kvôli ich negatívnej reputácii, len pokojne čítajte ďalej. V našom článku si ukážeme ich výhody a pokúsime sa vás presvedčiť, že pri dodržaní istých podmienok sa nemusíte báť zobrať si úver od licencovanej spoločnosti.

Tieto spoločnosti poskytnú peniaze takmer na všetko

Pri základnom porovnaní ponuky úverových služieb u bánk a nebankových spoločností prídeme k zisteniu, že nebankové spoločnosti dokážu smelo konkurovať bankám, čo sa týka portfólia služieb. Okrem klasických pôžičiek môžete  získať kreditnú kartu, nakúpiť na splátky alebo prefinancovať svoju starú dlžobu. Najdôležitejším produktom však stále ostávajú pôžičky a práve im sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcej časti. Nebankové úvery môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa základných charakteristík, podľa doby splatnosti alebo podľa spôsobu.

Základné druhy nebankových pôžičiek :

 • klasická

Klasická nebanková pôžička sa v mnohých ohľadoch podobá úveru, ktorý by ste dostali z banky. Výška úveru môže dosiahnuť až 100 000 €, u väčšiny poskytovateľov sa však najčastejšie stretnete so sumou 25 000 € alebo 34 000 €. Doba splatnosti sa pohybuje od niekoľkých mesiacov k maximálnej dĺžke 30 rokov. Ďalším faktorom porovnateľným s bankovými úvermi je výška úrokovej sadzby, ktorá začína už od 10 %. Všetky tieto informácie sú všeobecné, o konkrétnych podmienkach sa informujte v konkrétnej firme. Pri klasickom type je pre žiadateľa negatívom dokladovanie príjmu a overovanie v registri. Samozrejme miera byrokracie pri nebankových spoločnostiach je oveľa menšia, ako pri žiadosti o úver v banke.

 • rýchla

Rýchla nebanková pôžička znamená peniaze na vašom účte v termíne od 72 hodín, v najhoršom prípade do týždňa. Cenou za rýchlosť je nižšia poskytnutá suma, v porovnaní s klasickou nebankovou pôžičkou. Cez tento typ môžete získať peniaze do výšky 5000 € s dobou splácania od 5 dní až k 84 mesiacom. Pri menších sumách môžete počítať s tým, že nebudete musieť dokladovať príjem a daná spoločnosť si vás nebude preverovať v registri dlžníkov. Čiže je vhodná aj pre nezamestnaných alebo matky na materskej dovolenke. Pri maximálnej výške požičanej sumy sa však bez preukazovania príjmu a registra nezaobídete. Úroková sadzba je vyššia ako tradične, ale opäť je potrebné zistiť podmienky u konkrétnej spoločnosti, pretože niekedy môžete využiť akciu v podobe odpustenia prvej splátky, či zníženia úroku pre nových klientov.

Najrýchlejší druh nebankovej pôžičky, ktorý vám môže pomôcť pri spomínaných finančných suchotách pred výplatou. Nespornou výhodou je rýchlosť poskytnutia peňazí. Tie môžete mať na svojom účte už do niekoľkých minút, resp. hodín. Nebanková pôžička do 24 hodín je bez dokladovania príjmu a bez overovania v registri. To je nesporne výhoda pre nezamestnaných a ľudí, ktorí mali problém so splácaním iných úverov. Ako to už býva, všetko pre má aj svoje proti. Požičať si môžete len sumu do 350 € s dobou splatnosti maximálne mesiac. Ďalším negatívom je vyšší úrok, bežne sa stretnete s úrokom 20 – 30 %.

 • bez registra

Pri splácaní pôžičiek nie je nič mimoriadne, ak dlžník v návale iných povinností zabudne na uhradenie jednej alebo dvoch splátok. Z jeho pohľadu môže ísť o zanedbateľnú maličkosť, no veriteľ to vidí inak a akékoľvek nedodržanie splátkového kalendára môže priviesť dlžníka do registra neplatičov. Záznam v tomto registri môže výrazne skomplikovať dlžníkovi poskytnutie ďalšej finančnej pomoci. Ak sa jedná o úver z banky, tak získať ho so záznamom v registri je takmer nemožné. Aj nebankové spoločnosti sú pri takýchto ľuďoch opatrnejšie a umožňujú im získať úver len do 350 €. Je nutné ho splatiť do 30 dní.

 • bez dokladovania príjmu

Pravidelný príjem je jedným z najdôležitejších ukazovateľov bonity klienta. Bonita klienta je zase rozhodujúcim parametrom pri udelení úveru. Pokiaľ žiadateľ nedokáže predložiť pravidelný príjem alebo má veľmi nízky príjem, jeho bonita je nedostatočná. Do tejto kategórie môžeme zaradiť nezamestnaných, ľudí pracujúcich na dohodu alebo matky na materskej dovolenke. Tieto firmy vychádzajú v ústrety aj takýmto ľuďom a umožňujú im získať financie bez dokladovania príjmu. Výška pôžičky je opäť iba do 350 € a dlžník má na splatenie jeden mesiac.

Preč sú časy, kedy ste museli všetko vybavovať osobne.Pre pôžičku z nebankovky nemusíte nikam chodiť

Ako hovorí podnadpis, moderná doba so sebou prináša mnoho zjednodušení a platí to aj na poli nebankových pôžičiek. Požiadať o úver nebolo nikdy ľahšie.

 • cez telefón

Prvým spôsobom je získať úver prostredníctvom telefónu. Vyhľadáte si číslo spoločnosti a následným telefonickým rozhovorom jej zadáte všetky potrebné informácie na posúdenie a poskytnutie pôžičky. Ak máte nejaké nejasnosti, môžete od operátora získať všetky relevantné informácie. Mnohé nebankové spoločnosti poskytujú bezplatné volania na ich čísla a zároveň počas telefonátu vám dokážu predbežne posúdiť schválenie žiadosti.

 • online

Ešte jednoduchším spôsobom ako požiadať o finančnú výpomoc je cez internet. Nebankové pôžičky online vám umožňujú získať peniaze z pohodlia vášho domova. Potrebujete na to len počítač s pripojením na internet. O úver môžete požiadať priamo na stránke konkrétnej nebankovej spoločnosti alebo si nájsť stránku sprostredkovateľa, kde si môžete porovnať viaceré firmy a vybrať pre vás najvýhodnejšiu ponuku. Stačí len vyplniť online formulár a počkať na odpoveď.

 • cez sms

Posledným z moderných spôsobom žiadosti je nebanková sms pôžička. Tu musíte mať len mobilný telefón a poznať vopred definovaný tvar sms správy, ako aj číslo poskytovateľa úveru. Sms typ je vo väčšine prípadov len do 350 € s krátkou dobou splatnosti. Pre jej jednoduchšie schvaľovanie vyžadujú niektoré firmy registráciu vopred na ich internetových stránkach.

Pozrie sa na RPMN Vašej pôžičkyČo je to tá úroková sadzba a RPMN?

Nebankovým pôžičkám je často vyčítané to, že poskytujú svoje služby za vysoké úroky a ďalšie poplatky. Čo znamená úrok a čo tajomná skratka RPMN?

Úrok je peňažná odmena, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky poskytnutej sumy, na výške úrokovej sadzby a na dobe splatnosti. Zjednodušene povedané, úrok je rozdiel medzi požičanou a vrátenou sumou peňazí.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) v sebe zahŕňa okrem výšky úrokovej sadzby aj všetky ďalšie poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca peniaze účtuje za obdobie jedného kalendárneho roka. Vďaka RPMN je možné jednoducho určiť výhodnosť pre spotrebiteľa. Čím nižšia je RPMN, tým je úver výhodnejší pre spotrebiteľa. Pri porovnávaní viacerých poskytovateľov je potrebné vychádzať z rovnakých údajov, čiže výška pôžičky a doba splatnosti musí byť stále rovnaká. Len v takom prípade má RPMN svoju výpovednú hodnotu a jasne ukáže, ktorý úver je najvýhodnejší.

Zoznam licencovaných nebankových spoločností

 • CETELEM SLOVENSKO, a.s.
 • COFIDIS, a. s.
 • Consumer Finance Holding, a.s. (Quatro, Slovenská požičovňa)
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • Diners Club CS, s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
 • Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
 • POHOTOVOSŤ, s.r.o.
 • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
 • Provident Financial, s.r.o.
 • PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.
 • s Autoleasing SK, s. r. o.
 • Tatra – Leasing, s.r.o.
 • TELERVIS PLUS a.s.
 • Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
 • VB LEASING SK, spol. s.r.o.
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
 • VÚB Leasing, a.s.

Aktuálny zoznam nebankových spoločností, ktoré získali licenciu , môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska.

Dobré rady na záver

 • Požičiavajte si len v nevyhnutnom prípade a len vtedy, ak máte istotu, že pôžičku splatíte.
 • Dôkladne si preštudujte úverovú zmluvu a neplaťte vopred žiadne poplatky.
 • Obracajte sa len na overené nebankové spoločnosti s licenciou od NBS.