Porozumenie havarijnému poisteniu

Havarijné poistenie, známe aj ako poistenie motorových vozidiel proti škodám, je druhom poistenia, ktoré kryje škody na vašom vlastnom vozidle. Tento typ poistenia je dobrovoľný a poskytuje pokrytie nad rámec toho, čo poskytuje povinné zmluvné poistenie (PZP).

Ako funguje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje pokrytie pre rôzne typy škôd, ktoré môžu nastať na vašom vozidle. Medzi tieto škody môžu patriť:

 1. Škody spôsobené kolíziou.
 2. Škody v dôsledku krádeže.
 3. Škody spôsobené požiarom.
 4. Škody v dôsledku prírodných katastrof ako sú búrky alebo povodne.

Prečo zvážiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie môže byť cennou súčasťou vašej celkovej finančnej ochrany. Niektoré z dôvodov, prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie, zahŕňajú:

 1. Ochrana vašej investície: Váš automobil je dôležitou investíciou a havarijné poistenie môže pomôcť chrániť túto investíciu pred nečakanými udalosťami.
 2. Pokrytie nezabezpečeného PZP: Ak je škoda na vašom vozidle spôsobená inou osobou, ktorá nemá dostatočné poistenie, havarijné poistenie môže pokryť tieto náklady.
 3. Mier zabezpečenia: Havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj mysle v prípade, že sa niečo stane s vašim vozidlom.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou komplexnej ochrany vášho motorového vozidla. Kým PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie sa stará o škody na vašom vlastnom vozidle. Prvým krokom je porozumenie, ako havarijné poistenie funguje a čo kryje, aby ste mohli správne rozhodnúť o najlepšom pokrytí pre vaše potreby.

Ako si vybrať havarijné poistenie

Ak uvažujete o havarijnom poistení, je dôležité porozumieť, ako si vybrať ten správny plán. Nie všetky havarijné poistenia sú rovnaké a existujú rôzne faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere toho správneho pre vás.

 1. Porozumejte pokrytiu: Ako sme už spomínali, havarijné poistenie kryje široké spektrum rôznych typov škôd. Porozumienie tomu, čo konkrétny plán pokrýva, je kľúčové pri rozhodovaní, či je to správne pre vás.
 2. Porovnajte ceny: Ceny havarijných poistení sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane typu vozidla, ktoré poistíte, jeho veku a hodnoty, ako aj vašich vlastných skúseností ako vodiča.
 3. Pozrite sa na detaily: Mnohé havarijné poistenia obsahujú vylúčenia, ktoré by mohli ovplyvniť to, či budú určité typy škôd pokryté. Prečítajte si podmienky poistenia, aby ste pochopili, čo je a čo nie je pokryté.
 4. Zvážte svoje potreby: Ak máte starší model auta, ktorý nie je veľa hodný, môže byť havarijné poistenie menej dôležité. Na druhej strane, ak máte nové auto s vysokou hodnotou, môže byť havarijné poistenie cennou ochranou.

Voľba správneho havarijného poistenia je dôležitou súčasťou ochrany vašej investície do vášho vozidla. Porozumením pokrytia, porovnaním cien, pozorným prečítaním detailov a zvážením vašich individuálnych potrieb môžete nájsť plán, ktorý vám poskytne pokoj mysle a finančnú ochranu, ktorú potrebujete.

PZP: Prívesný vozík

Zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je základným krokom pred tým, než sa vydáte na cestu s prívesným vozíkom. Ako vlastník prívesu je potrebné pochopiť, ako PZP pre prívesné vozidlá funguje, a ako môže ovplyvniť vašu finančnú zodpovednosť v prípade nehody.

Povinnosti majiteľa prívesu

Podľa zákona musí byť každé prívesné vozidlo poistené PZP. To znamená, že v prípade škody spôsobenej prívesom na ceste, poisťovňa pokryje finančné náklady súvisiace so škodou. Vlastník prívesu je povinný:

 1. Zabezpečiť platné PZP pre prívesné vozidlo.
 2. V prípade nehody poskytnúť všetky potrebné informácie poisťovni.
 3. Dodržiavať všetky zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej prevádzky prívesného vozidla.

Určenie ceny PZP pre príves

Cena PZP pre prívesné vozidlo je určená na základe niekoľkých faktorov. Zvyčajne sa cena PZP pre prívesné vozidlo pohybuje v nižšom cenovom rozmedzí v porovnaní s PZP pre motorové vozidlo. Niektoré z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP pre príves, zahŕňajú:

 1. Typ prívesu: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od typu prívesu. Napríklad PZP pre príves na prepravu lodí môže byť vyššia v porovnaní s PZP pre príves na prepravu nákladu.
 2. Hmotnosť prívesu: Ťažšie prívesy môžu spôsobiť väčšie škody v prípade nehody, čo sa môže odraziť na vyššej cene PZP.
 3. Poisťovňa: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi rôznymi poisťovňami. Preto je dôležité porovnať ceny medzi rôznymi poisťovňami, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku.

Zabezpečenie platného PZP pre prívesné vozidlo je základnou povinnosťou každého majiteľa prívesu. Ceny PZP sa môžu líšiť na základe rôznych faktorov, vrátane typu prívesu, jeho hmotnosti a výberu poisťovne. Majitelia prívesov by mali vždy porovnávať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby získali najlepšiu možnú ponuku PZP.

PZP: tabuľka cien

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, známe aj ako PZP, je základnou požiadavkou pre každého vlastníka vozidla. Ceny PZP sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu vozidla, roka výroby, počtu kilowattov motora a ďalších. Nasledujúca tabuľka predstavuje ukážkové ceny PZP pre rôzne typy vozidiel:

Poznámka: Nasledujúce ceny sú len ukážkou a môžu sa líšiť v závislosti od poisťovne a ďalších faktorov.

Typ vozidla Výkon (kW) Cena PZP (€)
Osobné auto do 50 kW 150
Osobné auto 51-100 kW 200
Osobné auto nad 100 kW 250
Motocykel do 25 kW 100
Motocykel 26-50 kW 150
Motocykel nad 50 kW 200
Prívesný vozík 50

Ako čítať tabuľku

Tabuľka je rozdelená do troch stĺpcov. Prvý stĺpec uvádza typ vozidla. Druhý stĺpec ukazuje výkon vozidla v kilowattoch. Tretí stĺpec potom uvádza cenu PZP v eurách.

PZP je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla. Ceny sa však môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov. Vždy sa oplatí porovnať ceny medzi rôznymi poisťovňami, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku. Rovnako dôležité je mať na pamäti, že najlacnejšie PZP nemusí vždy poskytnúť najlepšie krytie. Vždy si prečítajte malé písmo a porozumiete podmienkam svojho poistenia.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle

Keď si kúpite motocykel, jednou z prvých vecí, na ktoré by ste nemali zabudnúť, je povinné zmluvné poistenie, alebo skrátene PZP. Či už je to pre váš nový skúter alebo starší model motorky, PZP je základným krokom k legálnemu a bezpečnému jazdeniu na slovenských cestách.

Význam PZP pre motocykle

Podobne ako pri automobiloch, aj pri motocykloch je PZP povinné. Táto poistka pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť na cestách iným účastníkom premávky. Bez platného PZP by ste v prípade nehody museli pokryť všetky náklady na opravu škôd z vlastného vrecka.

Ako vypočítať cenu PZP pre motocykel

Pri výpočte PZP pre motorky sa berie do úvahy niekoľko faktorov:

 1. Typ motocykla: Cena PZP môže byť vyššia pre športové motorky v porovnaní s mestskými skútrami, pretože sú často spojené s vyšším rizikom nehôd.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči a tí s kratšími jazdnými skúsenosťami môžu očakávať vyššie ceny PZP.
 3. Kubatúra motocykla: Motorky s vyššou kubatúrou sú často spojené s vyššími rizikami, a preto môžu mať vyššie ceny PZP.

Získanie PZP pre motocykel

Získanie PZP pre motorku je rovnako jednoduché ako pre automobil. Po získaní potrebných informácií môžete kontaktovať poisťovňu priamo alebo využiť online kalkulačku na výpočet ceny PZP. Po uzavretí zmluvy budete mať pokoj v duši, že ste pripravení vyraziť na cesty so svojou motorkou alebo skútrom bez obáv z finančných dôsledkov v prípade nehody.

Porovnanie PZP pre motocykel

Porovnanie ponúk PZP pre váš motocykel môže byť výhodné. Rozdiely v cenách a pokrytí medzi poisťovňami môžu byť značné. Ako sme už uviedli, mnohé faktory môžu ovplyvniť cenu PZP, takže sa oplatí venovať čas na porovnanie rôznych ponúk.

V dnešnej dobe existujú online nástroje a webové stránky, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho porovnať ponuky PZP od rôznych poisťovní. Stačí zadať potrebné údaje o sebe a o svojom motocykle a dostanete prehľad dostupných ponúk.

Zmeny v PZP

Je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek zmeny vo vašom živote alebo v používaní vášho motocykla by mali byť oznámené vašej poisťovni. Takéto zmeny môžu zahŕňať, ale nie sú na to obmedzené:

 1. Zmenu adresy: Ak sa presuniete na iné miesto, môže to ovplyvniť cenu vášho PZP.
 2. Zmenu vodiča: Ak bude váš motocykel využívaný iným vodičom, musíte to nahlásiť vašej poisťovni.
 3. Zmenu motocykla: Ak vymeníte alebo upgradujete svoj motocykel, môže to tiež ovplyvniť cenu PZP.

PZP pre motocykel je dôležitou súčasťou bezpečnej jazdy. Bez neho by ste mohli čeliť značným finančným ťažkostiam v prípade nehody. Vždy porovnajte ceny a pokrytie medzi rôznymi poisťovňami, aby ste si boli istí, že dostávate najlepšiu možnú ponuku. Vždy oznámte všetky relevantné zmeny svojej poisťovni, aby bola vaša poistka aktuálna a platná.

Využitie PZP kalkulačky pri výpočte ceny poistky

Zistiť presnú cenu povinného zmluvného poistenia (PZP) je pre vodičov často náročný úkol. Našťastie, vďaka moderným technológiám a internetu máme k dispozícii online PZP kalkulačky, ktoré nám umožňujú rýchly a presný výpočet PZP.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vodičom umožňuje získať odhadovanú cenu PZP na základe špecifických údajov o ich vozidle a vodičských skúsenostiach. Kalkulačka využíva algoritmy a dáta z databáz poisťovní, aby poskytla presný a aktualizovaný výpočet ceny PZP.

Ako funguje PZP kalkulačka?

 1. Vloženie informácií: Do kalkulačky vložíte požadované informácie, ktoré môžu zahŕňať typ vozidla, jeho výkon v kW, rok výroby, počet najazdených kilometrov, vek a skúsenosti vodiča, a ďalšie.
 2. Výpočet PZP: Po vložení informácií kalkulačka vykoná výpočet PZP. Výsledok je založený na špecifických kritériách a rizikových faktoroch, ktoré poisťovne používajú pri stanovení ceny poistky.
 3. Porovnanie ponúk: Niektoré PZP kalkulačky tiež umožňujú porovnanie PZP cien od rôznych poisťovní, takže si môžete vybrať najlepšiu ponuku.

Prečo používať PZP kalkulačku?

Použitie PZP kalkulačky prináša niekoľko výhod. Prvou je pohodlnosť a rýchlosť výpočtu PZP. Nemusíte navštíviť fyzické pobočky poisťovní alebo volať ich zákaznícku podporu, všetko môžete vykonať online. Ďalšou výhodou je transparentnosť a možnosť porovnať ceny od rôznych poisťovní.

PZP kalkulačka je cenným pomocníkom pri hľadaní najlepšieho PZP. S jej pomocou môžete získať rýchly a presný výpočet PZP, ktorý vám umožní ušetriť čas i peniaze. Vždy však nezabúdajte, že finálnu cenu PZP určuje poisťovňa na základe konkrétnej poistnej zmluvy.

Použitie PZP kalkulačky

Ak ste sa rozhodli použiť PZP kalkulačku, máme pre vás pár tipov, ako na to:

 1. Presné informácie: Pri vkladaní informácií do kalkulačky buďte čo najpresnejší. Údaje ako rok výroby vozidla, počet najazdených kilometrov, výkon vozidla a vodičské skúsenosti môžu výrazne ovplyvniť výpočet PZP.
 2. Porovnávanie ponúk: Využite možnosť porovnania ponúk od rôznych poisťovní. Týmto spôsobom môžete nájsť najlepšiu ponuku pre vaše konkrétne potreby.
 3. Dôkladné prečítanie podmienok: Predtým, než sa rozhodnete pre konkrétnu ponuku, dôkladne si prečítajte jej podmienky. Skontrolujte, či poistka pokrýva všetky situácie, ktoré by mohli nastať, a či vám vyhovujú podmienky platenia poistného.

Čo ďalej po výpočte PZP?

Po použití PZP kalkulačky a získaní výsledku máte na výber dve možnosti:

 1. Zakúpenie PZP online: Mnohé poisťovne umožňujú zakúpiť PZP priamo online. Stačí vyplniť potrebné údaje, zaplatiť poistné a dostanete elektronickú potvrdenku o poistení.
 2. Kontaktovanie poisťovne: Ak máte dodatočné otázky alebo požiadavky, môžete kontaktovať poisťovňu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Môžete tak urobiť aj v prípade, ak preferujete osobný kontakt a chcete PZP uzavrieť na pobočke poisťovne.

Vždy si však uvedomujte, že PZP kalkulačka poskytuje len odhad a finálnu cenu poistky určuje poisťovňa.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

Pri výbere poistenia pre váš automobil je dôležité zohľadniť nielen úroveň krytia, ale aj cenu. Tento článok vám pomôže nájsť najlacnejšie poistenie zodpovednosti z nehôd (PZP) dostupné na trhu.

Porovnanie poisťovní

 1. Online porovnanie: Tieto nástroje sú skvelé pre rýchle a jednoduché porovnanie PZP cien medzi rôznymi poisťovňami. Stačí zadať niekoľko základných informácií o vašom vozidle a vodičovi, a nástroj vám poskytne ceny od rôznych spoločností.
 2. Priame kontaktovanie poisťovní: Môžete sa tiež rozhodnúť kontaktovať poisťovne priamo. Niektoré poisťovne môžu ponúknuť špeciálne zľavy, ktoré nie sú zahrnuté v online porovnávačoch.

Zohľadnenie faktorov ovplyvňujúcich cenu

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité brať do úvahy rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia. Medzi tieto faktory patrí:

 1. Typ vozidla: Typ, vek a hodnota vozidla môžu ovplyvniť cenu PZP. Vo všeobecnosti platí, že drahšie alebo výkonnejšie vozidlá môžu mať vyššie poistné.
 2. História vodiča: Vaša jazdecká a poistná história môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Ak máte históriu bez nehôd a bez poistných udalostí, môžete získať nižšie poistné.
 3. Miesto bydliska: Váš byt alebo dom môže tiež ovplyvniť cenu poistenia. Niektoré oblasti môžu byť považované za rizikovejšie, čo môže zvýšiť cenu poistenia.

Dôležitosť zliav

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dobré byť vždy na pozore pre rôzne zľavy. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre rôzne skupiny, ako sú študenti, dôchodcovia, alebo vodiči s bezúhonnou jazdeckou históriou. Nezabudnite sa opýtať svojej poisťovne, aké zľavy ponúkajú.

Hľadanie najlacnejšieho PZP môže byť časovo náročné, ale je to čas dobre strávený. Pamätajte, že najlacnejšie PZP nemusí byť vždy to najlepšie pre vás, takže je dôležité zvážiť aj úroveň krytia a kvalitu služby. S trochou času a výskumu môžete nájsť PZP, ktoré je lacné a zároveň splňuje vaše požiadavky.

Ďalšie tipy na získanie najlacnejšieho PZP

Pokiaľ sa snažíte znížiť náklady na PZP, tu je niekoľko ďalších tipov:

Voliteľné krytie

Pokiaľ máte staršie auto, ktoré nie je veľmi cenné, možno budete chcieť zvážiť, či naozaj potrebujete komplexné krytie. Samozrejme, vždy musíte mať PZP, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale možno zistíte, že nemusíte mať krytie, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle, pokiaľ by ste boli ochotní pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla sami.

Zvýšenie poistnej suma

Môžete tiež zvážiť zvýšenie poistnej sumy. Toto je suma peňazí, ktorú budete musieť zaplatiť v prípade poistnej udalosti, skôr než poisťovňa začne platiť. Zvýšenie tejto sumy môže znížiť vaše mesačné alebo ročné platby za PZP.

Znižovanie rizika

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete znížiť svoje riziko z pohľadu poisťovne. Napríklad môžete zabezpečiť auto alarmom alebo ho parkovať v garáži počas noci. Taktiež môžete absolvovať defenzívne vodičské kurzy, ktoré môžu dokázať, že ste bezpečný vodič.

Získanie najlacnejšieho PZP je často otázkou vyváženosti medzi dostatočným krytím a nákladmi. Vždy je dobré porovnávať rôzne ponuky a vždy sa pýtať na dostupné zľavy. V neposlednom rade je dôležité byť bezpečným vodičom a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali riziko nehody. Vždy si pamätajte, že najdôležitejšie je mať pokoj v mysli, že v prípade nehody budete mať dostatočné krytie.

Porovnanie PZP: Prečo je dôležité?

Porovnanie PZP je kľúčovým krokom v procese výberu poistky pre vaše vozidlo. Dôvody, prečo by ste mali porovnať ponuky PZP, sú nasledovné:

 1. Ušetriť peniaze: Porovnanie PZP vám môže pomôcť nájsť najlacnejšiu ponuku na trhu a ušetriť peniaze.
 2. Nájsť najlepšie pokrytie: Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne úrovne pokrytia. Porovnaním môžete zistiť, ktoré pokrytie je najlepšie pre vaše potreby.
 3. Porovnať služby zákazníkom: Spokojnosť zákazníkov je dôležitá pri výbere poisťovne. Porovnanie vám umožní zistiť, ktorá spoločnosť má najlepšie hodnotenie v oblasti zákazníckych služieb.

Ako porovnať PZP

Porovnanie PZP môže byť jednoduché, ak sledujete tieto kroky:

 1. Zbierka citátov: Prvým krokom je získať citáty od rôznych poisťovní. Môžete to urobiť online alebo telefonicky.
 2. Porovnajte ceny: Pozrite sa na cenu každej poistky a zistite, ktorá ponuka je najlacnejšia.
 3. Porovnajte pokrytie: Zistite, aké typy škôd sú pokryté v každej poistke a rozhodnite sa, ktorá ponuka najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 4. Porovnajte hodnotenia zákazníkov: Prečítajte si recenzie od ostatných zákazníkov a zistite, ktorá poisťovňa má najlepšie hodnotenie.

Porovnanie PZP je dôležitým krokom pri výbere poistky pre vaše vozidlo. Nezabudnite, že najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšie. Dôležité je brať do úvahy aj úroveň pokrytia a hodnotenie zákazníckych služieb.

Pozor na skryté poplatky

Pri PZP porovnaní sa zamerajte nielen na cenu a úroveň krytia, ale aj na skryté poplatky a podmienky. Niektoré poisťovne môžu napríklad účtovať poplatky za predčasné ukončenie poistenia alebo za zmenu údajov v poistnej zmluve. Je dôležité si prečítať drobné písmo a pochopiť všetky podmienky poistenia, než sa rozhodnete.

Rozhodovanie na základe vlastných potrieb

Každý vodič a vozidlo má svoje vlastné špecifické poistné potreby. Preto je dôležité pre PZP porovnanie brať do úvahy nielen cenu, ale aj to, či poistka pokrýva všetko, čo potrebujete. Ak napríklad často cestujete do zahraničia autom, mohlo by pre vás byť dôležité, aby vaše PZP pokrývalo aj asistenčné služby v zahraničí.

Porovnanie online

Existuje mnoho webových stránok, ktoré vám umožnia porovnať ponuky PZP. Tieto stránky vám môžu pomôcť získať rýchly prehľad o cenách a pokrytí, ktoré ponúkajú rôzne poisťovne. Avšak, nezabúdajte, že nie všetky poisťovne sú zastúpené na týchto stránkach, a pre najkomplexnejší prehľad je vždy dobré navštíviť stránky jednotlivých poisťovní.

Porovnanie PZP môže byť účinným spôsobom, ako ušetriť peniaze a nájsť poistku, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Nezabudnite však, že najdôležitejšie je nájsť poistku, ktorá vám poskytuje potrebnú ochranu, a nie len tú najlacnejšiu.

Dôležitosť hodnotenia spokojnosti klientov

Hoci cena a úroveň krytia sú dôležité faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy pri porovnávaní PZP, je tiež dôležité zohľadniť spokojnosť iných klientov. Pozrite sa na recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste zistili, ako rýchlo a efektívne riešia poistné udalosti a akú majú kvalitu zákazníckeho servisu.

Zohľadnenie bonusov a zliav

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy a bonusy za rôzne veci, ako napríklad za dlhodobé bezúhonné vedenie vozidla, za kombináciu viacerých druhov poistení alebo za elektronické podpísanie zmluvy. Pre porovnanie PZP je dobré tieto faktory zohľadniť, pretože môžu významne ovplyvniť konečnú cenu poistenia.

Opatrnosť pri porovnávaní ceny

Pamätajte, že pri porovnávaní ceny PZP je dôležité porovnávať rovnaké úrovne krytia a rovnaké podmienky. Cena poistenia môže byť nižšia, ale môže ponúkať nižšiu úroveň krytia alebo môže obsahovať vysoké spoluúčasti.

Porovnanie PZP je komplexný proces, ktorý vyžaduje zohľadnenie mnohých rôznych faktorov. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi cenou, úrovňou krytia a spokojnosťou s poisťovňou. Dúfam, že tento článok vám pomôže lepšie porozumieť, na čo by ste mali pri porovnávaní PZP dbať.

Povinné zmluvné poistenie

Nové vozidlo potrebuje dobré povinné zmluvné poistenieKúpili ste si nové vozidlo? Alebo vám skončila platnosť povinného zmluvného poistenia na vozidlo, ktoré máte už dlhšie? Tak, ak ho chcete mať ďalej v užívaní, je najlepšie si čo najskôr uzatvoriť s poisťovňou novú zmluvu. Preto, aby ste mohli s vašim tátošom brázdiť cesty všade, kde sa vám zachce. Ak neuzatvoríte vhodné povinné zmluvné poistenie, hoci aj online, tak podstupujete veľké riziko., že vám pri bežnej cestnej kontrole môže hliadka Policajného zboru udeliť vysoké pokuty. Tie by ste asi tak rýchlo nepredýchali, pretože môžu presiahnuť aj niekoľko stoviek eur. Jedna pokuta, ktorá by mohla splatiť niekoľko ročných poistení na vozidlo.

A to nie je všetko. Ak by ste spôsobili akýkoľvek druh dopravnej nehody, samozrejme bez poistenia, znášali by ste to ešte ťažšie. A to práve preto, lebo vašou povinnosťou by bolo zaplatiť spôsobenú škodu každému poškodenému vozidlu. Nie len to, ale aj pokutu, ktorá v tomto prípade môže byť až miliónová. A pochopiteľne, toto vyčíslenie nie je v korunách, ale v eurách. Skontrolujte si aj to, od kedy platí PZP.

Pre aké vozidlá je povinné zmluvné poistenie záväzné?

PZP sa nevzťahuje len na auto, ale aj na iné dopravné prostriedky, ktoré majú evidenčné číslo. Ide napríklad o:

Ako ste si mohli uvedomiť, povinne poistiť nie je treba len motorové, ale aj nemotorové vozidlá. Preto si pri každom dopravnom prostriedku overte, či nespadá pod poisťovaciu povinnosť, aby ste sa neocitli v nepríjemnej situácii s blokovou pokutou.

Najlacnejšia cena PZP je cez online porovnanie

Ak vám to, koľko za vaše povinné zmluvné poistenie zaplatíte, nie je jedno, rozhodne si urobte porovnanie jednotlivých ponúk. Môžete tak urobiť buď osobne alebo pomocou internetu. Avšak všetci, ktorí sú pracovne alebo ináč časovo vyťažení skôr ocenia porovnanie online. Ušetrí vám to nielen čas, ale aj vaše peniaze. Možno by ste chceli vedieť o týchto úsporách čosi viac. Nie je v tom problém. Alebo si môžete okamžite kliknúť na stránku, ktorá sa zaoberá len povinným zmluvným poistením a cez ktorú môžete priamo o vašu novú zmluvu požiadať.

Častou otázkou je práve to, kde konkrétne spraviť spomínané porovnanie povinného zmluvného poistenia. Ako vôbec rozlíšiť seriózne firmy od menej serióznych? Vhodnou voľbou sú práve také firmy, ktoré sú na trhu už pomerne etablované. Poskytnú pomoc aj nad rámec svojich povinností. Určite vyskúšajte porovnanie na povinné zmluvné poistenie cez internet ešte dnes. Nájdete tam ceny zo všetkých poisťovní na jednom mieste. Na danom webe nájdete všetko potrebné. Ak aj v súčastnosti už máte uzatvorenú nevýhodnejšiu zmluvu, nezúfajte, stačí si najprv podať výpoveď PZP.

Červené auto s uzatvoreným PZPPorovnanie PZP online vám daruje čas. Ak by ste sa rozhodli pre porovnanie poistení na základe osobných návštev spoločností, počítajte  s tým, že vám to bude trvať niekoľko hodín a všetko to bude na úkor vášho voľného času. Určite všetky pobočky poisťovacích spoločností neprebehnete v jeden deň, ale bude potrebné, aby ste si to rozdelili na viac dní. Ak to však stihnete za ten jeden deň, tým lepšie pre vás. Na porovnanie budete musieť obetovať tiež trošku vášho voľného času, ale pochopiteľne nie až v takej miere, ako keby ste robili svoje prieskumy trhu osobne.

Ako dlho to trvá?

Ide o 10 minút, maximálne však 20, ale tá dlhšia doba zahŕňa aj vyhotovenie zmluvy od poskytovateľa, v prípade, že si vyberiete nejaké PZP. Okrem toho sa vďaka porovnaniu online nemusíte z domu ani pohnúť, keďže dnes má už väčšina domácnosti zavedené internetové pripojenie. Ak ho nemáte, stačí si zájsť do najbližšej kaviarne, kúpiť si kávičku a požiadať heslo na internet, ak je zaheslovaný alebo zaplatiť niekoľko centov za samotný internet. Nie je nič jednoduchšie, ako robiť prieskum cenových ponúk zákonných poistení cez internet.

Porovnanie povinného zmluvného poistenia online vám daruje peniaze. Možno si myslíte, že preháňame, ale je to skutočnosť. Vďaka priamemu porovnaniu ceny môžete získať to najlacnejšie poistenie na trhu. Aby mohlo byť uskutočnené, znamená to, že je potrebné mať viacero porovnávaných ponúk. Tie sa porovnávajú na základe vami zadaných údajov a odoslaní formulára. Porovnanie PZP online vám predstaví niekoľko cenových ponúk viacerých poisťovacích spoločností, aby ste mali na výber a aby ste neostali obmedzovaný len jednou spoločnosťou. Stránka vám zobrazí objektívne výsledky a vy uvidíte, koľko eur môžete ušetriť. Porovnanie poistení vám zobrazí nielen to najlacnejšie PZP, ale aj všetky iné, ktoré sú dostupné pre vaše vozidlo. Zistíte, že to isté poistenie, ale v iných spoločnostiach sa môže líšiť až v stovkách eur, čo by rozhodne vaše peniaze ušetrilo. Nie je predsa jedno, či zaplatíte niekoľko desiatok alebo niekoľko stoviek eur.

Ako získať najvýhodnejše poistenie auta na trhu?

Najlacnejšie PZP na trhu môžete získať cez internet, čo je zároveň aj tá najrýchlejšia ponúkaná cesta. Stačí, ak si na stránke, ktorú sme vám vyššie odporučili a poskytli internetové prepojenie, otvoríte formulár na zistenie jednotlivých ponúk. Je potrebné vypísať niekoľko presných informácií, aby bolo porovnanie ceny poistenia bezchybné a s presnými výpočtami.

Dôležité pre povinné zmluvné poistenie sú nielen informácie o vozidle, ale aj informácie o majiteľovi vozidla. Ak neviete presne údaje o vašom vozidla, všetky potrebné nájdete v jeho technickom preukaze. Budete potrebovať napr.:

 • výkon a objem motora,
 • najväčšiu prípustnú hmotnosť,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • typ paliva,
 • model a značku vozidla,
 • rok výroby atď.

Potrebné sú aj údaje o majiteľovi

 • dátum jeho narodenia,
 • informácie z vodičského preukazu,
 • či už niekedy spôsobil dopravnú nehodu, prípadne ako dlho je odvtedy v bezškodovom stave,
 • či má dieťa do 15 rokov,
 • účet v OTP banke,
 • ale aj iné informácie, ktoré môžu ovplyvniť výsledok porovnania.

Ak ste všetko vyplnili a už ste v štádiu študovania jednotlivých cien PZP, môžete si nechať na rozhodovanie toľko času, koľko potrebujete. Avšak snažte sa si vybrať čím skôr, aby ste zbytočne nemuseli vašu jazdu autom alebo aj iným dopravným prostriedkom odkladať. Požiadať o tú ponuku, ktorá sa vám zapáčila, môžete jednoduchým kliknutím na danú ponuku. Bude potrebné vypísať ešte niekoľko údajov a do niekoľkých minút si môžete skontrolovať mailovú stránku, na ktorej nájdete dočasnú zelenú kartu, návrh a podmienky zmluvy, ale aj údaje na zaplatenie poistného. Dočasná biela zelená platí 30 dní, teda do tejto doby je nevyhnutné zaplatiť faktúru, ináč vaše poistenie zanikne. Po zaplatení všetkého potrebného vám čo najskôr bude na vašu domácu adresu doručená originál zelená karta, ktorá bude platná takú dobu, na akú ste zmluvu uzatvorili. Tento doklad majte pri sebe pri každom používaní vozidla, na ktorý sa vzťahuje.

Pred uzavretím povinného zmluvného poistenia si zvážte, aké poistenie vlastne potrebujete (rozsah krytia, cenové rozpätie a podobne). Čím „náročnejšie“ budú vaše požiadavky, tým viac by ste mali počítať s tým, že cena bude vyššia. Ak by ste potrebovali o tejto téme viac informácií, môžete sa nasmerovať hore spomínanú stránku. Môžete tam vaše otázky aj priamo položiť.

Hypokalkulačka ako pomôcka na výpočet splátky

Takto si dokážete vypočítať splátkyDrvivá väčšina Slovákov je odkázaná na vyššiu finančnú pomoc, ak sa chcú pustiť do niečoho veľkého, ako je napríklad stavba domu. A tak sa všetci snažíme nájsť čo najlepšiu a najvýhodnejšiu možnosť pre nás, aby sme boli po výbere takéhoto produktu, čo najmenej stratový. S vyhľadávaním a výpočtom vám vie dokonale, rýchlo a hlavne bezplatne pomôcť hypokalkulačka, ktorá je dostupná napríklad aj na jednej špecializovanej stránke. V tomto článku sa tomuto nástroju povenujeme detailnejšie.

Ako funguje?

Hypokalkulačka funguje na veľmi jednoduchom princípe. Stačí do nej zadať vaše kritériá a tá vám podľa nich urobí automaticky výpočet, kde budú zobrazené presné číselné vyhodnotenia údajov, akými sú požičaná suma, doba splácania, výška mesačnej splátky vrátane úrokov, výška úrokovej sadzby či celková preplatená suma. Okrem toho, ak si tento nástroj vyskúšate na vyššie uvedenej stránke, môžete ušetriť až hodiny času, pretože obsahuje porovnanie viacerých ponúk z rôznych spoločností, na základe ktorého si môžete hneď aj o nejakú ponuku požiadať.

Rýchlosť a presnosť výpočtu online

Ako sme už vyššie naznačili, hypokalkulačka je charakteristická tým, že vám zobrazí presné číselné vyjadrenia rôznych dôležitých údajov, ktoré sú pri výbere vhodného finančného produktu relevantné. Všetky budú prehľadne zobrazené, takže si nemusíte nič nabok zapisovať. Iné by to bolo, ak by ste chceli kalkulovať osobne a všetky ponuky si zisťovať v pobočkách jednotlivých spoločností. Nebolo by to len pomalé, ale aj neefektívne. Kým by ste skončili s prieskum všetkých dostupných ponúk, možno tie, čo boli na začiatku, sa už dávno zmenili.

Neriskujte, že prepásnete najvýhodnejšiu ponuku a urobte si výpočet ceny hypotéky pomocou hypokalkulačky online. Nebude to trvať hodiny, ale len niekoľko sekúnd. Celé to prebehne v pohodlí vášho domova, nebudú potrebné žiadne osobné stretnutia ani návštevy pobočiek. Táto fáza môže nastať až vtedy, ak o nejaký produkt požiadate.

Ktoré údaje treba zadať pre najpresnejší výsledok?Čo zadať?

Ak si chcete urobiť výpočet splátky hypotéky, hapokalkulačka bude od vás potrebovať štyri nasledujúce údaje. Predtým ešte uvedieme ďalšie pozitívum tohto nástroja na danej stránke, že vám nevypočíta len jednu ponuku, ale hneď viacero. Takže najprv je nutné zadať sumu, ktorú potrebujete. Pri hypotéke to môže byť od nejakých 3 000 až po 200 000 eur.

Uviesť treba aj dobu, počas ktorej budete splácať. Minimum sú v tomto prípade 3 roky  a maximum je 30 rokov. Samozrejme doba splácania závisí aj od žiadanej sumy. Majte na pamäti, že čím dlhšie niečo splácate, tým viac preplatíte. Ale keď sa ináč nedá, tak sa nedá.

Ďalším nevyhnutne zadaným údajom je doba fixácie. Ako asi mnohí viete, tak tá určuje dobu, počas ktorej bude váš úrok nemenné. Keďže sú v súčasnosti jeho hodnoty na historickom minime, odporúča sa ho zadať, veď pomôcť to môže jedine vám. Samozrejme nie je to povinné, a finančnú pomoc môžete dostať aj keď ju budete chcieť bez fixácie. Podľa toho, čo označíte, vám hypokalkulačka vypočíta podrobnejšie ponuky.

Poslednou povinne vyplniteľnou položkou je výška hodnoty založenej nehnuteľnosti. Keďže nie je tajomstvom, že pri vysokých sumách a zvlášť pri hypotékach, je potrebné ručiť nehnuteľnosťou, hoci aj tou, ktorá ešte nie je ani postavená, táto položka by vás nemala zaskočiť. Pre výpočet hypotéky a jej splátky je veľmi dôležitá preto, lebo aj na základe jej hodnoty sa pohybuje suma, ktorú vám sú jednotlivé spoločnosti ochotné požičať. V prípade hypoték je to maximálne 70% sumy zo založenej nehnuteľnosti, pričom za zmienku stojí aj to, že použiť ich môžete jedine na hrubú stavbu. To znamená, nie na nábytok, nie na elektroniku atď. Ak by ste však potrebovali pokryť všetky náklady, lepším variantom pre vás bude spotrebný úver, ktorý rovnako nájdete vo výpočte hypokalkulačky, a spoznáte ho podľa toho, že krytie sumy bude vyššie ako 70% LTV.

Keďže je tento výpočet hypotéky nezáväzný, jednotlivé údaje si môžete nastavovať tak, ako chcete, až dokým vám nevyjdú také hodnoty, ktoré vám sú prijateľné. O výhodnú ponuku môžete priamo z výpočtu požiadať. Chceli by sme zdôrazniť aj to, že hypokalkučka je 100% bezplatná a jej údaje sú pravidelne aktualizované, takže to, že by daná ponuka bola neaktuálna resp. s priepastnými číselnými rozdielmi voči súčasnosti, je prakticky nemožné.

To, že hypokalkulačka je skutočne pre výpočet splátky hypotéky nápomocná, vám dokazuje nielen náš článok alebo stránka, ale aj iný nezávislý článok, ku ktorému sa dostanete kliknutím tu.

Vypovedanie PZP so vzormi

Nelámte si hlavu s tým čo a ako vyplniťPráve ste sa dozvedeli, že nejaký váš známy vypovedal jeho povinné zmluvné poistenie? Nie ste s tým vašim spokojný alebo už vaše vozidlo nebudete používať? V tomto článku si povieme presné dôvody, ktoré vám umožňujú podať žiadosť o zrušenie PZP, čo má taká žiadosť obsahovať, ale aj to, kde možno nájsť vzory žiadostí na jednotlivé dôvody výpovede. Všetky dôležité informácie vrátane vzorov na vypovedanie nájdete aj na tejto stránke, na ktorej si okrem iného môžete hneď aj porovnať ceny jednotlivých poskytovateľov poistenia na vaše vozidlo. Stačí kliknúť na odkaz a otvorí sa stránka.

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Na to, aby ste mohli podať výpoveď poistnej zmluvy, potrebujete konkrétny dôvod. Nemôžete ho vypovedať len preto, lebo to tak chcete. Pokiaľ vozidlo akéhokoľvek druhu plánujete legálne používať, je potrebné, aby malo platné povinné zmluvné poistenie. Za iných okolností by ste pri náhodnej cestnej kontrole vozidla policajnou hliadkou, mohli byť pokutovaný. Pokuta takéhoto typu sa môže pohybovať až v stovkách eur. Ak by ste chceli vaše súčasné zákonné poistenie zrušiť práve kvôli finančným dôvodom, rešpektujte to, že nepoistené vozidlo by ste nemali používať, pretože  sa môžete dostať do ešte horšej situácie. Pristúpme teda k jednotlivým dôvodom vypovedania PZP.

 1. z dôvodu riadneho ukončenia doby platnosti poistnej zmluvy

Možno ste nevedeli, že žiadosť o zrušenie PZP treba podať aj vtedy, ak sa vám blíži koniec platnosti aj oficiálne. V niektorých prípadoch totižto poisťovacie spoločnosti predlžujú poistné zmluvy automaticky a vo vašej schránke si nájdete len šek na zaplatenie poistného za ďalšie obdobie. Takýmto spôsobom vás obmedzujú a nenechajú vás si vybrať toho poskytovateľa, akého chcete. Ak ste však so svojom poisťovňou spokojný a  spôsob automatického predlženia vám vyhovuje aj napriek tomu, že nemusí ísť o najvýhodnejšiu cenovú ponuku, vypovedanie nie je potrebné. Zaujímavý je aj článok na tému čo musí poisťovateľ oznámiť poistníkovi najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia?

 1. z dôvodu likvidácie vozidla

Žiadosť o vypovedanie zmluvy podajte aj vtedy, ak vaše vozidlo bolo hocakým spôsobom zlikvidované. Aj sami prídete na to, že je zbytočne platiť za neexistujúcu vec. Ak vypovedanie prebieha kvôli zošrotovaniu vášho vozidla, na váš bankový účet vám bude doručená čiastka zodpovedajúca rozdielu poistného, ktoré ste celkové zaplatili a ktoré ste reálne využili. K žiadosti pripojte aj doklad o likvidácii vozidla.

 1. z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Nemenej akceptovaným dôvodom na odhlásenie PZP je aj to, ak vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie, pretože nespĺňa normové podmienky akéhokoľvek charakteru. V tomto prípade nemusí byť vozidlo hneď likvidované, ale pokým sa neopravia všetky chyby vozidla, ktoré bránia jeho legálnemu prevádzkovaniu, nemôžete resp. nemali by ste ho používať. Aj tu platí, že zvyšná suma z poistného vám bude spätne vyplatená. K žiadosti pridajte aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 1. z dôvodu zmeny majiteľa vozidla

Máte v pláne vaše vozidlo predať? Prípadne darovať? Tak myslíte na to, že ukončenie poistenia pri darovaní/predaji auta alebo hociktorého iného vozidla je tiež relevantné, ba až nevyhnutné. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje vždy na meno majiteľa vozidla, takže je zbytočné platiť za vozidlo, ktoré už majiteľa zmenilo. Zvyšok z poistného vám bude opäť vrátený. K žiadosti o zrušenie zmluvy pri predaji auta alebo jeho darovaní, pripojte aj zmluvu o predaji / darovaní vozidla.

 1. z dôvodu krádeže vozidla

Výpoveď podajte rozhodne aj v tom prípade, ak vám bolo vozidlo odcudzené. Nečakajte, že vám zajtra alebo pozajtra zavolajú z polície a povedia, že vaše vozidlo bolo nájdené. Radšej si povinné zmluvné poistenie potom obnovíte, ako by ste mali platiť za chyby spôsobené zlodejom vášho vozidla. K žiadosti nezabudnite pripojiť oficiálny spis o krádeži vozidla.

 1. z iného dôvodu

Na ukončenie zmluvy môžete mať aj iné dôvody. Avšak každú žiadosť musíte odôvodniť. Dôvodom môže byť napríklad aj to, že ste si našli takého poskytovateľa poistenia, ktorý vám sprostredkuje poistenie za výhodnejšiu sumu. Ak si chcete overiť hneď, či máte to najvýhodnejšie poistenie na trhu alebo či existuje ešte niekto výhodnejší, neváhajte sa obrátiť na hore spomenutú stránku, ktorá vám zobrazí výsledky porovnania cien PZP do niekoľkých sekúnd po vypísaní jedného formulára.

Dbajte na základné veciVzor výpovede poistnej zmluvy

Každý a jeden vzor výpovede poistnej zmluvy z rôzneho vyššie uvedeného dôvodu môžete nájsť aj na internetovej stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na vyššie vyznačený výraz. Vašou jedinou úlohou bude už len do predloženej žiadosti dopísať vaše údaje. Ak by ste si však chceli žiadosť napísať sami, nezabudnite do nej zahrnúť nasledujúce informácie: vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresu spoločnosti, vec žiadosti (Vypovedanie PZP č., Žiadosť o zrušenie PZP č., Výpoveď poistnej zmluvy č. …), pričom nezabudnite aj hneď uviesť číslo danej poistnej zmluvy, dôvod na zrušenie povinného zmluvného poistenia vozidla, o aké vozidlo ide, číslo bankového účtu, miesto, dátum a vlastnoručný podpis.

Na vypovedanie vášho vozidla môžete aj niekoho notársky splnomocniť. To znamená, že sa už týmto úkonom nemusíte trápiť vy, ale niekto (koho ste splnomocnili) to za vás vybaví. Môžete ho uskutočniť osobne, telefonicky alebo písomne, pričom vašu žiadosť do spoločnosti odošlete alebo priamo zanesiete. Odporúča sa písomná žiadosť, pretože niektoré dôvody je potrebné dokladovať, čiže tak či onak, písomnú formu žiadosti budete potrebovať. Nebude potrebná v prípade, ak chcete do pobočky všetky doklady odnášať osobne.

Vypovedanie PZP nie je v dnešnej dobe nič nezvyčajné. Ak by ste pri formulácii žiadosti potrebovali pomoc, pripomíname, že vzory jednotlivých žiadostí môžete nájsť online. Ak však o výpovedi poistnej zmluvy potrebujete viac informácií, môžete kliknúť aj na tento anglický odkaz.